Rozbor uměleckých textů: Alegorie

Pojem, který si v tomto článku představíme, se nemusí nutně týkat jen literárního textu, ale i výtvarného díla. Alegorie pochází z řeckého allēgoría (-állos „jiný“, –agoreúō „mluvím veřejně“ od agorá „trh, prostranství“). Česky tomuto pojmu říkáme jinotaj, z čehož můžeme daleko lépe odvodit význam tohoto slova.

Co je to alegorie?

V alegorickém díle se skrývá pod prvotním významem i význam hlubší. Alegorie vyjadřuje skutečnosti pomocí symbolů, podobenství, personifikací a metafor. Prostřednictvím tohoto vyjádření upozorňuje jinotaj na nějaký nedostatek (např. společenský) skrytou formou. 

K nejstarší alegorii patří bajka.

Příklady

Krásným příkladem alegorie může být Farma zvířat od George Orwella, v níž jsou líčeny poměry na farmě. Tento příběh však sděluje něco mnohem podstatnějšího o totalitárním státě. Jednotlivá zvířata mají na farmě různé role a funkce v takovém státě.

„Soudruzi“, řekl, „jsem přesvědčen, že každé zvíře si jistě uvědomuje, jak velkou oběť na sebe vzal soudruh Napoleon, když přijal povinnost vést ostatní. Nemyslete si, soudruzi, že vést je snad nějaké potěšení! Naopak, je to hluboká a těžká odpovědnost. Nikdo si neuvědomuje lépe než soudruh Napoleon, že všechna zvířata jsou si rovna.

V alegorii se paralelně odehrávají dva příběhy, přičemž jeden příběh je fiktivní, druhý je reálný. Optimální čtenář čte příběh fiktivní a jeho úkolem je od prvotních náznaků odhalit, že jde o alegorii. Pokud již na počátku příběhu ví, že se jedná o jinotaj, může předpovídat, jak se bude příběh dále rozvíjet. Pokud čtenář nezjistí, že se jedná o alegorii, bude pro něj mít vždy příběh jen jednu rovinu, tu fiktivní.

Úkolem fiktivního, vyprávěného příběhu je pouze uvést čtenáře k smyslu příběhu „skutečného“ pomocí určitých bodů (čím jich je více, tím lépe). Alegorie sama o sobě nebývá moc věrohodná, proto není těžké ji v díle objevit. Stěžejní je vždy pointa příběhu.

Pro jistotu ještě jednou:

ALEGORIE = Utajený smysl, který se v díle skrývá.
PERSONIFIKACE = Přenesení lidských vlastností a chování na věci neživé, zvířata.
BAJKA = Veršované nebo prozaické vyprávění o zvířatech, vyslovuje mravní ponaučení, připisuje zvířatům lidské vlastnosti a chování.
METAFORA = Básnické přirovnání na základě vnější podobnosti

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému