Rozbor uměleckých textů: Gradace

Pojem gradace se stejně jako inverze může objevovat i v jiných oblastech než jen v literatuře, například v hudbě. Stejně jako v hudbě následuje po gradaci vyvrcholení, podobně je tomu tak i u této figury.

Co je to gradace?

Gradace pochází z latinského gradatio, což v překladu znamená stupňování. Jedná se tedy o stupňování, odstupňování, zesilování a postupný přechod v textu. Děje se tak prostřednictvím hromadění slov od nejslabšího k nejsilnějšímu.

Rozlišujeme dva druhy gradace:

  • Vzestupná gradace (klimax) = uspořádání slov od nejslabšího k nejsilnějšímu
  • Sestupná gradace (antiklimax) = uspořádání slov od nejsilnějšího k nejslabšímu, ta není příliš častá.

Za využití epanastrofy se tak myšlenky ve výpovědi váží pevněji k sobě, tím pádem se zesiluje návaznost.

Jak gradaci tvoříme?

Pomocí druhého a třetího stupně přídavných jmen a příslovcí

kde je voda modravá a nebe modravé a hory modravější.

V. Nezval, Na břehu řeky Svratky

Za pomoci seřazení slov, slovních spojení, ale také i významových motivů tak, aby směřovaly například k rostoucí intenzitě citů

Naše životy jsou truchlivé jak pláč
naše životy jsou strmé jako vrak
naše životy jsou bludné jako kruh
naše životy se nikdy nevracejí
naše životy jsou těšivé jako smích

V. Nezval, Edison

nápoj to chutný, lahodný, chuť skvělá, zlatavý mok rajský, ba přímo božský

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému