Rozbor uměleckých textů: Eufemismus

Eufemismus je pojmenování, které zlehčuje nebo zmírňuje nepříjemnou skutečnost. Setkáváme se s nimi denně, do našeho života patří. Pojďme se na ně podívat v tomto článku více do hloubky…

Co je to eufemismus?

Jistě se vám někdy stalo, že jste potřebovali někomu sdělit nepříjemnou informaci, ale báli jste se, že by se druhá strana mohla třeba urazit, nebo by ji samotný fakt přišel až příliš tvrdý. Použili jste proto trochu jiný výraz, který danou skutečnost trochu zmírnil. V tomto případě jste použili eufemismus.

Samotné slovo eufemismus (někdy nazývané jako eufemie) pochází z řečtiny, kdy eu znamená dobře a fémi znamená mluvím, výrok.

Příklady:

  • Odešel do věčných lovišť (=zemřel).
  • Jeho zranění byla neslučitelná se životem. (=zemřel).
  • Jejich rodina je sociálně slabá. (=chudá).
  • Katka je zkrátka jinak prostorově řešená (=tlustá).
  • Zloděj navždy odebral z regálu čokoládu (=ukradl).
  • Je součástí pokoje i sociální zařízení? (=toaleta).
  • Celou dobu mě jen uváděli v omyl (=lhali).
  • On je alternativně inteligentní (=hloupý).
  • Zavedli jsme liberalizaci cen (=zdražení).

Eufemismy kolem nás

Eufemismy nás obklopují, jsou v praxi často používány, lidé zkrátka nechtějí slyšet „drsnou pravdu“, ale mírnější formu vyjádření, jemnější výrazy. Určitě uznáte, že mnohem přijatelnější je výraz „zralá dáma“, než kdybychom měli říct „stará žena“.

Eufemismy se rovněž týkají fyziologických procesů a stavů (vykonávat potřebu, být v jiném stavu), jak již bylo zmíněno v příkladech nahoře, tak smrti a pohřbu (poslední pouť, cesta do nebe, poslední rozloučení), nebo také pojmenování profesí, které jsou méně prestižní (kosmetička podlahových krytin místo uklízečka).

Někdy raději volíme slova v cizím jazyce, abychom zmírnili nepříjemnou skutečnost, například pedikulóza místo zavšivení. S eufemismy se zkrátka můžeme setkat v jakékoliv formě a v jakékoliv situaci.

Eufemismy se v komunikaci již tak zakotvily, že se z nich postupně stala ustálená slovní spojení. Těmto výrazům říkáme frazeologismy. Opakem eufemismu je pejorativum a dysfemismus (zesilující, zhrubělý, vulgární)

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému