Rozbor uměleckých textů: Litotes

Litotes je řeckého původu a znamená v překladu jednoduchý. Je odvozeno od slova litos = jednoduchý, prostý, malý nebo skrovný. Řadíme ho mezi tropy.

Co je litotes?

Litotes bezpečně poznáme podle dvojitého záporu ve výpovědi. Po použití tohoto dvojího negování zmírňujeme danou skutečnost, nebo myslíme pravý opak. Proto je opakem litotu právě hyperbola (nadsázka).

Za pozornost stojí skloňování tohoto pojmu. Buď si vybereme, že chceme skloňovat podle rodu mužského, vzoru hrad, nebo si můžeme práci ulehčit a vybrat si rod střední, kde nic skloňovat nebudeme, protože v tomto rodu je litotes nesklonný.

Příklady

Nemohu nesouhlasit s tvým návrhem.
Není to špatné.
Nelze si nevšimnout, že jsi zhubla, Kateřino.
Nemohu nepřiznat, že je mi z té záležitosti velmi smutno.
Martin nepatří mezi ty nejnadanější žáky.

Jsem do ní ještě zblázněn celý
Mne ona nemá nerada

Balada o zobáčku Pařížanek, Francois Villon

Pro jistotu ještě jednou:

LITOTES = zeslabení významu
HYPERBOLA = zveličování skutečnosti (nadsázka)

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému