Rozbor uměleckých textů: Paralelismus

Jak již sám název pojmu napovídá, paralelismus je odvozen z přídavného jména paralelní/souběžný nebo také existující vedle sebe, co se nám ale tento pojem snaží sdělit?

Co je to paralelismus?

Paralelismus (pochází z řeckého par-allélos, souběžný, rovnoběžný) a nelze mu přisuzovat pouze jednu definici, ale hned několik:

  1. Druh básnického přirovnání (příslušné jevy klademe vedle sebe = paralelně)
  2. Obdobná výstavba (veršů, textů)
  3. Paralelismus membrorum (s tímto paralelismem se setkáme především v biblické poezii, kdy se část sdělení vzápětí s obměnou opakuje)

Na následující ukázce si lze všimnout, že jsou v textu vedle sebe postaveny podobné struktury (motivy, větné stavby atd.)

Příklady:

Oj za horami, za vysokými,
za těmi lesy, za hustými,
a za lesy hustými lichvinskými
vyletoval jasný, mladý sokol
na rychlých křídlech až pod oblaky,
a za tím sokolem tři jestřábi,
tři zbojci-jestřábi jsou se hnali;
oni sokola obletovali,
oni k sokolu doletovali,
ostré zobce mu do těla zatínali,
až jsou oni sokola k zemi strhli,
a strhnuvše tak do smrti ubili.
Oj za horami, za vysokými,
za těmi lesy, za hustými,
a za lesy hustými lichvinskými
na koni se ubíral dobrý mládec,
on ne kvapem jel, a jen pojížděl
křížem ruce složiv, hlavu přikloniv,
jak by po širém poli hoře rozsíval.
I vzali se odněkud, přiskákali
tři jezdci, všickni sobaky tatarské;
a oni dobrého mládce obskočili,
ze zad, z boku, zepředu naň
doráželi,
ostré šavle mu do těla zatínali,
až jsou oni mládence s koně strhli,
a strhnuvše tak do smrti ubili.

F. L. Čelakovský, Ohlas písní ruských

Uměl jsem jedním tahem tvoje ruce – holubici, zobající na psacím stroji

Florian

Strom květ nese, dokud neuchřadne,
lilje voní, dokud neuvadne,
hvězda svítí, dokud neuchřadne,
sopka pálí, dokud nevychladne,
sníh se bělí, než se v vodu shlukne, –
pěvec zpívá, než mu slabá struna,
nebo srdce v úzkých prsou pukne.

Jan Neruda

Květe čárovný, když v srdci lidském lidstvu vykvétáš, o čárná ty v májovém květu zdání růže podzimní. 

V. Šolc

Souběžně klademe srovnatelné větné celky nebo verše tak, aby bylo dosaženo vědomého významového posunu, a to z hlediska zvukového, gramatického i tematického.

Pro jistotu ještě jednou:

PARALELISMUS = Druh přirovnání, řazení motivů vedle sebe
PŘIROVNÁNÍ = Pojmenování na základě srovnání

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Pošli tento příspěvek svému blízkému