Vyjmenovaná slova po B - diktáty

0% Splněno
27 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Připravili jsme pro vás lehká i obtížná cvičení zaměřená výlučně na vyjmenovaná slovíčka po písmenu B. Být, bydlit, obyvatel - a jaké jsou další?

V případě, že neznáte všechna tato slovíčka, doporučujeme vám náš souhrnný přehled. Konkrétně jsme se těmto slovíčkům věnovali v rozšířeném článku s chytáky a dalšími specifickými jevy.

Vyjmenovanými slovy po B většinou začínáme ve 3. ročníků a zrovna patří hned mezi ty obtížnější. V tomto přehledu naleznete základy, které vám skvěle poslouží k přípravě na pravopisná cvičení a diktáty v této sekci.

Rychlý přehled vyjmenovaných slov po B

Vyjmenované slovo

Slova příbuzná

být bych, bys, bychom, byste, abych, abys, kdybych, kdybys, kdyby, bytí, živobytí, bývalý, odbýt, …
bydlit bydlení, bydliště, obydlí, bydlo (ve smyslu živobytí nebo příbytek)
obyvatel obyvatelstvo, obývat, …
byt ubytovna, bytelný, bytná, …
příbytek
nábytek
dobytek dobytče, dobytkářství, dobytčí…
zbytek
obyčej obyčejný, obyčejně
bystrý bystrost, bystře, bystrozraký, Bystrouška, Bystrozraký,
bylina býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl, bylinný, …
býlí (plevel)
kobyla Kobylisy
býk býček, býčí, býkovec
babyka

Vlastní jména u vyjmenovaných slov po B

 • BYDŽOV
 • PŘIBYSLAV
 • BYLANY
 • HRABYNĚ
 • ZBYNĚK
 • ZBYŠEK

Slova cizího původu

 • BYSTA
 • LABYRINT
 • BYROKRACIE
 • LIBYE
 • BABYLON

Slova s různým významem

být (existovat) × bít (tlouci)
přibýt (být najednou něčeho více) × přibít (přitlouci)
bydlo (živobytí nebo obydlí) × bidlo (tyč, bidýlko pro ptáky)
býlí (byliny) × bílý (barva)
dobýt (zmocnit se) × dobít (baterii, zvěř)
nabýt (získat) × nabít (náboj)
zbýt (zůstat jako poslední – zbytek) × zbít (zmlátit, ztlouci)
vybýt (zbýt, přebývat) × vybít (spotřebovat, vytlouci)