Časté chyby

Obtížnost
Typ cvičení

Behaviorální × behavyorálný

Význam pojmu behaviorální je „týkající se chování“. Můžeme jím označit například vědy; behaviorální vědy jsou ty, které se věnují studiu lidského chování ve společnosti (psychologie, sociologie, antropologie).

Známe také behaviorální terapii, jež vychází z psychologických teorií učení (především podmiňování). Behaviorální teratologie spadá pod teratologii (vědní obor, který zkoumá příčiny a mechanismy vzniku vývojových vad), která se zabývá vrozenými poruchami chování.
Pravopis a etymologie
Behaviorální vychází z anglického behavioral (chování, mravy, způsob chování – dobrý i špatný). Původ spadá do pozdního 15. století. Souvisí se slovem behave (chovat se), ale s koncovkou havour (držení). Slovo se pozměnilo (pod vlivem have) z aver (souvisí se starofrancouzským aveir – mít).

Český jazyk pracuje se zakončeními -ální a -ární u přídavných jmen, která jsou přejatá z jiných jazyků.

Některá z těchto přídavných jmen mají povahu odborných termínů. Skupiny -ál- a -ár- vyskytující se před příponou -ní nepatří mezi prostředky domácího původu a v těchto přídavných jménech jsou zachovány podle původního jazyka.

Z těchto výše uvedených důvodů je zřejmé, že správný způsob zápisu je jen jeden, a to BEHAVIORÁLNÍ (behavioral; behavior-ál-ní).
Skloňování
Behaviorální je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád
Rod mužský
Rod ženský
Rod střední

 
Životný
Neživotný
 
 

1.
behaviorální
behaviorální
behaviorální
behaviorální

2.
behaviorálního
behaviorálního
behaviorální
behaviorálního

3.
behaviorálnímu
behaviorálnímu
behaviorální
behaviorálnímu

4.
behaviorálního
behaviorální
behaviorální
behaviorální

5.
behaviorální
behaviorální
behaviorální
behaviorální

6.
behaviorálním
behaviorálním
behaviorální
behaviorálním

7.
behaviorálním
behaviorálním
behaviorální
behaviorálním

VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád
Rod mužský
Rod ženský
Rod střední

 
Životný
Neživotný
 
 

1.
behaviorální
behaviorální
behaviorální
behaviorální

2.
behaviorálních
behaviorálních
behaviorálních
behaviorálních

3.
behaviorálním
behaviorálním
behaviorálním
behaviorálním

4.
behaviorální
behaviorální
behaviorální
behaviorální

5.
behaviorální
behaviorální
behaviorální
behaviorální

6.
behaviorálních
behaviorálních
behaviorálních
behaviorálních

7.
behaviorálními
behaviorálními
behaviorálními
behaviorálními

Příkladové věty
Experimentální psychologie, která zkoumala procesy učení, dala podnět ke vzniku behaviorální psychoterapie.

Jedním z hlavních rysů kognitivně-behaviorální terapie je vztah založený na vzájemné spolupráci mezi terapeutem a pacientem.

Pokračovat