PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova je nutné se naučit zpaměti. A to nejen proto, abychom věděli, kde máme napsat „y/ý“, ale také proto, abychom poznali tzv. slova příbuzná. To jsou výrazy, které mají stejný kořen slova jako slovo vyjmenované a nesou tudíž podobný význam, tzn. jsou významově i jazykově příbuzné. V následujícím přehledu se budeme věnovat vyjmenovaným slovům po B. Zelenou barvou můžete vidět slova vyjmenovaná, pod nimi vždy význam a slova příbuzná.

Přehled vyjmenovaných slov po B

BÝT

ve významu existovat; sponové sloveso

bych, bys, bychom, byste, abych, abys, kdybych, kdybys, kdyby, bytí, živobytí, bývalý, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, nabývat, přebýt, přebývat, přibýt, přibývat, ubývat, dobýt, dobyvatel, zbytek, zbývat…

Vždy jsem si přál být pilotem.
Jsem moc smutný, že jsem nemohl být na tvé oslavě narozenin.

BYDLET i BYDLIT

mít bydliště, mít domov

bydlení, bydliště, obydlí, bydlo (ve smyslu živobytí nebo příbytek)

Těším se, že budu bydlet v Praze.
Musím na úřadě nahlásit změnu trvalého bydliště.

OBYVATEL

ten, kdo někde bydlí, má bydliště

obyvatelstvo, obývat, obyvatelný, obývací…

Kolik obyvatel má Česká republika?
Starosta promluvil na náměstí k celému obyvatelstvu.

BYT

místo k bydlení

bytná, bytový, ubytovat, ubytovna, bytelný…

Můj kamarád bydlí v rodinném domě, já mám zatím pouze byt.
Na dovolené v Itálii jsme spali na ubytovně.

PŘÍBYTEK

dnes spíše zastaralý výraz pro bydlení, obydlí

Jsem rád, že mám alespoň nějaký příbytek, i když je to starý byt.

NÁBYTEK

zařízení bytu

nábytkový, nábytkář

Měli bychom si pořídit nový nábytek, hlavně skříň a jídelní stůl.

DOBYTEK

hospodářská zvířata (skot, vepři, kozy, ovce)

dobytče, dobytkářství, dobytčí…

Pozorovala jsem dobytek na pastvě.

OBYČEJ

ustálený způsob, zvyk

obyčejný, obyčejně

Podle starých obyčejů se na Vánoce lije olovo.
Ten chlapec je neobyčejně nadaný.

BYSTRÝ

někdo, kdo má rychlý postřeh, předvídavost, dobrý úsudek

bystrost, bystře, bystřina, obec Bystřice, bystrozraký

Petr patří mezi nejbystřejší žáky ve třídě.

BYLINA

rostlina s dužnatým stonkem; ruská pověst

býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl, bylinný…

Babka kořenářka o půlnoci sbírala léčivé býlí.
Četl jsem ruské byliny, to jsou příběhy o ruských bohatýrech.

KOBYLA

klisna, hovorově se používá i pro označení koně jako takového

kobylka (také druh hmyzu), Kobylisy, kobylí…

Vůz táhla krásná bílá kobyla.
Z trávy na mě vyskočila kobylka.

BÝK

samec od krávy; pojmenování pro souhvězdí a znamení zvěrokruhu

býček, býčí, býkovec

Ve Španělsku se pořádají býčí zápasy.
Pavla se narodila ve znamení býka.

BABYKA

druh javoru

Javor babyka je strom vyskytující se po celé Evropě.

Přehled vyjmenovaných slov po B (tabulka)

vyjmenované slovo příbuzná slova význam slova příklad
být bych, bys, bychom, byste, abych, abys, kdybych, kdybys, kdyby, bytí, živobytí, bývalý, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, nabývat, přebýt, přebývat, přibýt, přibývat, ubývat, dobýt, dobyvatel, zbytek, zbývat… existovat; sponové sloveso Vždy jsem si přál být pilotem.
bydlet/bydlit bydlení, bydliště, obydlí, bydlo mít bydliště, mít domov Těším se, že budu bydlet v Praze.
obyvatel obyvatelstvo, obývat, obyvatelný, obývací ten, kdo někde bydlí, kdo má bydliště Kolik obyvatel má Česká republika?
byt bytná, bytový, ubytovat, ubytovna, bytelný místo k bydlení Můj kamarád bydlí v rodinném domě, já mám zatím pouze byt.
příbytek zastaralý výraz pro bydlení, obydlí Jsem rád, že mám alespoň nějaký příbytek, i když je to starý byt.
nábytek nábytkový, nábytkář zařízení bytu Měli bychom si pořídit nový nábytek, hlavně skříň a jídelní stůl.
dobytek dobytče, dobytkářství, dobytčí hospodářská zvířata (skot, vepři, kozy, ovce) Pozorovala jsem dobytek na pastvě.
obyčej obyčejný, obyčejně ustálený způsob, zvyk Podle starých obyčejů se na Vánoce lije olovo.
bystrý bystrost, bystře, bystřina, obec Bystřice, bystrozraký někdo, kdo má rychlý postřeh, předvídavost, dobrý úsudek Petr patří mezi nejbystřejší žáky ve třídě.
bylina býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl, bylinný rostlina s dužnatým stonkem; ruská pověst Babka kořenářka o půlnoci sbírala léčivé býlí.

Četl jsem ruské byliny, to jsou příběhy o ruských bohatýrech.

kobyla kobylka, Kobylisy, kobylí klisna, hovorově i označení koně jako takového Vůz táhla krásná bílá kobyla.
býk býček, býčí, býkovec samec od krávy; pojmenování pro souhvězdí a znamení zvěrokruhu Ve Španělsku se pořádají býčí zápasy.
babyka druh javoru Javor babyka je strom vyskytující se po celé Evropě.

Stáhnout tabulku v *pdf (vhodné pro tisk)

Vlastní jména u vyjmenovaných slov po B

  • BYDŽOV – Nový Bydžov, Starý Bydžov – města v Královéhradeckém kraji
  • PŘIBYSLAV – město v kraji Vysočina
  • BYLANY – několik obcí – Bylany v Pardubickém kraji, v Ústeckém kraji, Bylany u Českého Brodu apod.
  • HRABYNĚ – obec v Moravskoslezském kraji
  • ZBYNĚK – mužské vlastní jméno
  • ZBYŠEK – mužské vlastní jméno

Problematická slova

I přesto, že se vyjmenovaná slova naučíte zpaměti, můžete se dostat do situace, ve které si nevíte rady s pravopisem. Existují totiž problematická slova, která jsou velmi podobná těm vyjmenovaným, ale nesou zcela jiný význam, nejedná se o slova vyjmenovaná ani příbuzná, a proto v nich píšeme měkké „i“. Pokud o těchto slovech budete vědět a naučíte se rozlišovat význam, který slovo nese, jistě už vás nikdy nezaskočí a budete bezchybně ovládat pravopis vyjmenovaných slov.

vyjmenované/příbuzné slovo slovo nepatřící do vyjmenovaných/příbuzných více informací
být (existovat) bít (tlouci) být × bít
býlí (bylina, plevel) bílí (dělat něco bílým – 3. osoba j. č. v přít. čase od slověsa bělit) býlí × bílý
bydlo (obydlí, příbytek, byt) bidlo (tyč, hubený člověk) bydlo × bidlo
dobýt (něco získat – vítězství, hrad) dobít (utlouct, usmrtit, dobít baterii) dobýt × dobít
nabýt (získat, dosáhnout) nabít (natlouci, nabít telefonní kartu) nabýt × nabít
odbýt (zbavit se, odmítnout) odbít (odtlouci – hodiny odbily) odbýt × odbít
pobýt (zdržet se, zůstat) pobít (přibitím něco připevnit) pobýt × pobít
přibýt (přistoupit, zvětšit počet) přibít (zatlouci hřebík) přibýt × přibít
ubýt (přestat být součástí něčeho) ubít (umlátit, utlouci) ubýt × ubít
zbýt (zůstat jako poslední – zbytek) zbít (zmlátit, ztlouci) zbýt × zbít
vybýt (zbýt, přebývat) vybít (spotřebovat, vytlouci) vybýt × vybít

Pravopisná cvičení – vyjmenovaná slova po B

Víme, že vyjmenovaná slova je potřeba především procvičovat, proto jsme pro vás připravili některé z nich; všechny naleznete v kategorii vyjmenovaná slova po B – diktáty.

Pošli tento příspěvek svému blízkému