PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po B

 

Vyjmenovaná slova je nutné se naučit zpaměti. A to nejen proto, abychom věděli, kde máme napsat „y/ý“, ale také proto, abychom poznali tzv. slova příbuzná. To jsou výrazy, které mají stejný kořen slova jako slovo vyjmenované a nesou tudíž podobný význam, tzn. jsou významově i jazykově příbuzné. V následujícím přehledu se budeme věnovat vyjmenovaným slovům po B. Zelenou barvou můžete vidět slova vyjmenovaná, pod nimi význam a slova příbuzná.

Osnova:

  1. Přehled vyjmenovaných slov po B
  2. Přehled vyjmenovaných slov po B v tabulce
  3. Vlastní jména
  4. Problematická slova
  5. Pravopisná cvičení – vyjmenovaná slova po B

 

Přehled vyjmenovaných slov po B

BÝT

ve významu existovat

bych, bys, bychom, byste, abych, abys, kdybych, kdybys, kdyby, bytí, živobytí, bývalý, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, nabývat, přebýt, přebývat, přibýt, přibývat, ubývat, dobýt, dobyvatel, zbytek, zbývat…

Vždy jsem si přál být pilotem.
Jsem moc smutný, že jsem nemohl být na tvé oslavě narozenin.

BYDLET i BYDLIT

mít bydliště / mít domov

bydlení, bydliště, obydlí, bydlo (ve smyslu živobytí nebo příbytek)

Těším se, že budu bydlet v Praze.
Musím na úřadě nahlásit změnu trvalého bydliště.

OBYVATEL

někdo někde bydlí, má bydliště

obyvatelstvo, obývat, obyvatelný, obývací…

Kolik obyvatel má Česká republika?
Starosta promluvil na náměstí k celému obyvatelstvu.

BYT

místo k bydlení

bytná, bytový, ubytovat, ubytovna, bytelný,…

Můj kamarád bydlí v rodinném domě, já mám zatím pouze byt.
Na dovolené v Itálii jsme bydleli na ubytovně.

PŘÍBYTEK

dnes spíše zastaralý výraz pro bydlení, obydlí

Jsem rád, že mám alespoň nějaký příbytek, i když je to starý byt.

NÁBYTEK

nábytkový, nábytkář

Měli bychom si pořídit nový nábytek, hlavně skříň a jídelní stůl.

DOBYTEK

hospodářská zvířata (skot, vepři, kozy, ovce)

dobytče, dobytkářství, dobytčí…

Pozorovala jsem dobytek na pastvě.

OBYČEJ

ustálený způsob, zvyk
obyčejný, obyčejně

Podle starých obyčejů se na Vánoce lije olovo.
Ten chlapec je neobyčejně nadaný.

BYSTRÝ

někdo, kdo má rychlý postřeh, předvídavost, dobrý úsudek

bystrost, bystře, bystřina, obec Bystřice, bystrozraký

Petr patří mezi nejbystřejší žáky ve třídě.

BYLINA

býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl, bylinný…

Babka kořenářka o půlnoci sbírala léčivé býlí.
Četl jsem ruské byliny, to jsou příběhy o ruských bohatýrech.

KOBYLA

klisna, hovorově se používá i pro označení koně jako takového

kobylka, Kobylisy, kobylí…

Vůz táhla krásná bílá kobyla.
Z trávy na mě vyskočila kobylka (druh hmyzu).

BÝK

samec od krávy nebo pojmenování pro souhvězdí a znamení zvěrokruhu

býček, býčí, býkovec

Ve Španělsku se pořádají býčí zápasy.
Pavla se narodila 11. května ve znamení býka.

BABYKA

druh javoru

Javor babyka je strom nacházející se po celé Evropě.

 

Přehled vyjmenovaných slov po B (tabulka)

Vyjmenované slovo Příbuzná slova Význam slova Příklad
být bych, bys, bychom, byste, abych, abys, kdybych, kdybys, kdyby, bytí, živobytí, bývalý, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, nabývat, přebýt, přebývat, přibýt, přibývat, ubývat, dobýt, dobyvatel, zbytek, zbývat… existovat Vždy jsem si přál být pilotem.
bydlet/bydlit bydlení, bydliště, obydlí, bydlo mít bydliště, mít domov Těším se, že budu bydlet v Praze.
obyvatel obyvatelstvo, obývat, obyvatelný, obývací kdo někde bydlí, kdo má bydliště Kolik obyvatel má Česká republika?
byt bytná, bytový, ubytovat, ubytovna, bytelný místo k bydlení Můj kamarád bydlí v rodinném domě, já mám zatím pouze byt.
příbytek zastaralý výraz pro bydlení, obydlí Jsem rád, že mám alespoň nějaký příbytek, i když je to starý byt.
nábytek nábytkový, nábytkář zařízení bytu Měli bychom si pořídit nový nábytek, hlavně skříň a jídelní stůl.
dobytek dobytče, dobytkářství, dobytčí hospodářská zvířata (skot, vepři, kozy, ovce) Pozorovala jsem dobytek na pastvě.
obyčej obyčejný, obyčejně ustálený způsob, zvyk Podle starých obyčejů se na Vánoce lije olovo
bystrý bystrost, bystře, bystřina, obec Bystřice, bystrozraký někdo, kdo má rychlý postřeh, předvídavost, dobrý úsudek Petr patří mezi nejbystřejší žáky ve třídě.
bylina býlí, býložravec, černobýl, zlatobýl, bylinný léčivá rostlina s nedřevnatým stonkem,

ruská epická báseň

Babka kořenářka o půlnoci sbírala léčivé býlí.

Četl jsem ruské byliny, to jsou příběhy o ruských bohatýrech.

kobyla kobylka, Kobylisy, kobylí klisna, hovorově i označení koně jako takového Vůz táhla krásná bílá kobyla.
býk býček, býčí, býkovec samec od krávy,

pojmenování pro souhvězdí a znamení zvěrokruhu

Ve Španělsku se pořádají býčí zápasy.
babyka druh javoru Javor babyka je strom nacházející se po celé Evropě.

Stáhnout tabulku v *pdf (vhodné pro tisk)

Vlastní jména u vyjmenovaných slov po B

BYDŽOV (Nový Bydžov, Starý Bydžov- město v Královéhradeckém kraji)
PŘIBYSLAV (město v kraji Vysočina)
BYLANY (několik obcí – Bylany v Pardubickém, Ústeckém, Bylany u Českého Brodu apod.)
HRABYNĚ (obec v Moravskoslezském kraji)
ZBYNĚK (mužské vlastní jméno)
ZBYŠEK (mužské vlastní jméno)

 

Problematická slova

I přesto, že se vyjmenovaná slova naučíme zpaměti, můžeme se dostat do situace, ve které si nevíme rady s pravopisem. Existují totiž problematická slova, která jsou velmi podobná těm vyjmenovaným, ale nesou zcela jiný význam, nejedná se o slova vyjmenovaná ani příbuzná, a proto píšeme vždy „i“. Pokud o těchto slovech budeš vědět a naučíš se rozlišovat význam, který slovo nese, jistě už tě nikdy nezaskočí a budeš bezchybně ovládat pravopis vyjmenovaných slov.

Vyjmenované/příbuzné slovo Slovo nepatřící do vyjmenovaných/příbuzných Více informací
být (existovat) bít (tlouci) být × bít
býlí (bylina, plevel) bílí (dělat něco bílým), bělit- 3. osoba j. č., přít. čas býlí × bílý
bydlo (obydlí, příbytek, byt) bidlo (tyč, hubený člověk) bydlo × bidlo
dobýt (něco získat- vítězství, hrad) dobít (utlouct, usmrtit, dobít baterii) dobýt × dobít
nabýt (získat, dosáhnout) nabít (natlouci, nabít telefonní kartu) nabýt x nabít
odbýt (zbavit se, odmítnout) odbít (odtlouci- hodiny odbily) odbýt × odbít
pobýt (zdržet se, zůstat) pobít (přibitím něco připevnit) pobýt × pobít
přibýt (přistoupit, zvětšit počet) přibít (zatlouci hřebík) přibýt × přibít
ubýt (přestat být součástí něčeho) ubít (umlátit, utlouci) ubýt × ubít
zbýt (zůstat jako poslední-zbytek) zbít (zmlátit, ztlouci) zbýt × zbít
vybýt (zbýt, přebývat) vybít (spotřebovat, vytlouci) vybýt × vybít

 

Pravopisná cvičení – vyjmenovaná slova po B

Víme, že vyjmenovaná slova je potřeba především procvičovat, proto jsme pro vás připravili některé z nich; všechny naleznete v kategorii vyjmenovaná slova po B – diktáty.

  1. Pro první stupeň 
  2. Klasická doplňovačka s 27 úlohami
  3. Pravoxeso: spojování vyjmenovaných a příbuzných slov
  4. Pravokvíz

Pošli tento příspěvek svému blízkému