PRAVIDLA – Skloňování zájmen

V tomto článku se podíváme na skloňování zájmen, což se může zdát složité, ale brzy zjistíte, že na tom nic není. Důležité je vědět, že rozlišujeme 3 typy skloňování zájmenné (používá vlastní vzory ten a náš), adjektivní skloňování zájmen a nesklonná zájmena.

Zájmenné skloňování

Používá vlastní (zájmenné) vzory: vzor ten (tvrdý vzor) a vzor náš (měkký vzor).

TEN/NÁŠ

pád

číslo jednotné

číslo množné

rod mužský

rod ženský

rod střední

všechny rody

1.

ten/náš

ta/naše

to/naše

muž. ti/naši (než. ty/naše)

žen. ty/naše, stř. ta/naše

2.

toho/našeho

té/naší

toho/našeho

těch/našich

3.

tomu/našemu

té/naší

tomu/našemu

těm/našim

4.

toho/našeho (než. ten/náš)

tu/naši

to/naše

muž., žen. ty/naše,

stř. ta/naše

6.

tom/našem

té/naší

tom/našem

těch/našich

7.

tím/naším

tou/naší

tím/naším

těmi/našimi

 

Př.: zájmeno kdo skloňujeme podle vzoru ten – zakončení slov se shoduje

1. pád – ten (kdo)
2. pád – toho (koho)
3. pád – tomu (komu)
4. pád – toho (koho)
6. pád – tom (kom)
7. pád – tím (kým)

Adjektivní skloňování

adjektivní= skloňování dle vzorů přídavných jmen (mladý a jarní). Pro tato zájmena používáme stejné vzory jako pro přídavná jména.

Př.: zájmeno můj skloňujeme podle vzoru mladý – zakončené slov se shoduje

1. pád – můj (mladý)
2. pád – mého (mladého)
3. pád – mému (mladému)
4. pád – mého (mladého)
6. pád – mém (mladém)
7. pád – mým (mladým)

Nesklonná zájmena

Některá zájmena skloňovat nelze a jsou tedy tzv. nesklonná.

Tabulka – skloňování zájmen

Pro přehlednost jsme pro vás připravili tabulku skloňování, vzorů a příkladů.

Skloňování zájmen podle vzorů

skloňování vzor zájmena (příklady)

zájmenné

ten ten, tento, tenhle, onen, kdo, někdo, leckdo, ledakdo, kdosi, kdokoli, nikdo
náš náš, váš, co, jenž, něco, ledaco, lecco, ledaccos, cosi, cokoli, nic, on, všechen

adjektivní

mladý můj, tvůj, svůj, takový, týž, tentýž, sám, samý, jaký, který, každý, nijaký, žádný
jarní její, jejíž, čí, ničí, něčí

nesklonné

vztažná: jehož, jejichž, přivlastňovací: jeho, jejich
Pošli tento příspěvek svému blízkému