PRAVIDLA – Psaní BĚ/BJE a VĚ/VJE

Dělá vám problém správně psát ve slovech bě/bje a vě/vje? Podívejte se do našeho krátkého vysvětlení pravidel, které vám společně s příklady pomůže pochopit tuto problematiku.

Jak se správně píše bě/bje a vě/vje?

Trik při psaní správného bě/bje a vě/vje spočívá jen v umění najít kořen slova. V kořenu slova se vždy píše ě.

Naopak po předponách ob- nebo v- nemůže kořen slova začínat ě (nemohl by pak stát samostatně bez předpony), musí tedy začínat písmeny je-.

Příklady:

OBĚDVAT OBJET VĚNOVAT VJEDNO
  • Kořen slova je oběd.
  • Skupina písmen ob- není předpona, proto píšeme ě
  • kořen slova je jet (pohybovat se jízdou)
  • připojením předpony ob- se vyjadřuje význam „pohybovat se jízdou okolo“
  • písmeno j z kořene nesmí zmizet
  • Kořen slova je věn.
  • Píšeme ě, protože je součástí kořene
  • Kořen slova je jedn.
  • Předpona v- vyjadřuje směr dohromady

Pamatujte si toto jednoduché pravidlo

Pamatujte: Po písmenech p a f píšeme vždy ě, nikdy se neobjevuje pje– ani fje-, např. pěvkyně nebo harfě, nikdy ne pjevkyně nebo harfje.

Jak najít kořen?

Kořen je ta část slova, která je stejná u všech slov svým významem příbuzných. Najít se dá tak, že oddělíme předponu, příponu a koncovku. Pomůcka je snadná – říci si slova příbuzná, jelikož u nich se kořenová část slova nemění, například:

lesík (les + ík / kořen + přípona), les (kořen), lesník (kořen + přípona + koncovka), lesy, zálesí apod.

výlet (vý + let / předpona + kořen), letec, let, dolet, letový

Začněte s novými diktáty

Autor/ka: Kol. pracovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR
Pravidla českého pravopisu. 2. vyd. Praha: Academia 2005. ISBN 80-200-1327-X
Pošli tento příspěvek svému blízkému