Moderní cvičebnice na procvičení pravopisu a gramatiky

Často hledané

Nejnovější příspěvky

Hledání číslovky ve větě – PRAVOCVIKO (12)

Číslovky označují množství, počet, pořadí apod. Jsou plnovýznamovým slovním druhem a skloňují se podle vzorů podstatných nebo přídavných jmen či zájmen. Číslovky dělíme na určité a neurčité. Najdete je v tomto cvičení všechny? 🙂

POKRAČUJTE

Hledání doplňku ve větě – PRAVOCVIKO (10)

Doplněk paří mezi rozvíjející větné členy a vztahuje se ke dvěma členům (slovesu a jednomu dalšímu členu). Doplněk může být shodný či neshodný, dále ho můžeme rozdělit na holý, rozvitý a několikanásobný. Ptáme se na něj otázkami Jaký? Jak? V tomto cvičení je úkolem najít ve větách právě doplněk. 🙂

POKRAČUJTE

Čtenost × čtennost

Psaní jednoho či dvou „n“ často působí potíže a nepříjemnosti. Není to ale žádná věda, stačí si pouze objasnit původ slova.

POKRAČUJTE

Brabec × vrabec

V tomto případě se vás snažíme zmást. Mnoho z nás zde často zaměňuje spisovný výraz za nespisovný.

POKRAČUJTE

Kilt × kylt

Námi nabízené podstatné jméno označuje původní oděv skotských mužů, který je tvořen skládanou sukní.

POKRAČUJTE