PRAVIDLA – Psaní velkých písmen

Psaní velkých písmen bývá v pravopise považováno za jednu z nejobtížnějších oblastí. Je to dáno mimo jiné tím, že nemá příliš logickou ani historickou oporu, pravopis se tu řídí spíše podle všeobecné dohody.

Správné psaní velkých písmen

Velká počáteční písmena se píšou s cílem vyjádřit zvláštní vztah k osobě nebo věci:

 • V dopisech nebo e-mailech se osobní a přivlastňovací zájmena píšou zpravidla s velkým písmenem (Ty, Tvůj, Vy, Vás ve všech pádech), ale zvratná zájmena (se, si svůj…) se píší vždy s písmenem malým.
 • Velké písmeno se užívá v některých titulech významných osobností:

např. Jasnosti, Jeho Milost, Mistře, Excelence.

 • Velkým písmenem lze též zdůrazňovat důležitost nebo specifické užívání slova,

např. Nejsi Nikdo! Pojetí My a Oni jako základního kontrastu ve společnosti.

Velká písmena a větné celky

Velká počáteční písmena se píšou na začátku větných celků.

 • Velkým písmenem začíná každý větný celek ukončený tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem.

Přišel domů. Budeš studovat vysokou školu? Utíkej, Foreste, utíkej!

 • Velké písmeno používáme i v nadpisech a titulcích, i když nekončí interpunkčním znaménkem:

Cirkus Humberto, Volby se budou opakovat (novinový titulek).

 • Velké písmeno je třeba psát i na začátku větného celku uvnitř věty – např. v přímé řeči, citátu atd.:

Volala na něj: „Pojď už domů!“ Řídím se heslem Dum spiro, spero.

Velká písmena ve vlastních jménech

Velká počáteční písmena se píšou ve vlastních jménech.

Mezi nejtypičtější vlastní jména patří následující typy:

Kateřina, Novák, Petr Bezruč, Ohře, Plzeň, České Budějovice.

 • Velká písmena píšeme ve vlastních jménech, která jsou tvořená slovy obecného významu, avšak označují konkrétní jev:

Muzeum loutek, Chrám sv. Mikuláše, Listina základních práv a svobod, Ministerstvo obrany.

Pokud ovšem těchto spojení neužíváme jako označení jediného konkrétního jevu, pak píšeme malé písmeno:

ministerstva financí z celé EU, všechna pražská muzea.

Malé písmeno píšeme, i když pojmenování neodpovídá oficiálnímu názvu:

liberecký magistrát (ale Magistrát města Liberce), svatomikulášský chrám.

 • U víceslovných vlastních jmen píšeme v zásadě velké písmeno pouze v prvním slově:

Atlantický oceán, Pražský hrad, Národní basketbalová liga,

avšak je-li součástí názvu jiné vlastní jméno, je psáno také s velkým písmenem:

Univerzita Palackého v Olomouci, Baron Prášil.

 • V názvech osídlených míst (měst, čtvrtí, sídlišť atd.) se píší velká písmena většinou ve všech slovech kromě předložek:

Staré Město, Sídliště Špičák, Hradec Králové, Nové Město nad Metují,

avšak bližší určení objevující se až za základem slova se píše s velkým písmenem pouze u prvního z těchto slov:

Sídliště Československé armády, Kostelec nad Černými lesy.

 • Často se opakující jméno obecné druhové se na začátku pojmenování píše s malým písmenem (pokud není součástí oficiálního názvu):

kino Varšava, ulice Bratří Čapků, mys Dobré naděje.

 • Pokud název začíná předložkou, píše se velké písmeno v předložce i prvním následujícím slově:

U Zlatého beránka, ulice Na Kopečku, restaurace U Goliáše.

 • Za vlastní jména (s velkým písmenem na začátku) považujeme i označení příslušníků rodů, rodin a skupin osob stejného jména, dále členů národů a obyvatel místa nazývaného vlastním jménem:

Habsburkové, Horákovi, Bořivojové, Francouz, Evropan, Ostravan, Marťan (ale pozemšťan!).

Avšak s malým písmenem píšeme jména členů antropologických skupin:

černoch, rudoch.

Pozor! Mongol (občan Mongolska), Cikán (jako národnost) × mongol, cikán.

Kdy u názvů skupin píšeme malé první písmeno

Jména členů jiných skupin píšeme s malým písmenem:

klausovec, protestant, sparťan, františkán,

pokud nejde o oficiální název:

Chinaski, Orlové (ve smyslu názvu sportovního družstva).

 • Jako vlastní jména chápeme také pojmenování náboženských, mytologických a alegorických postav, personifikací přírodních jevů, lidských vlastností atd.:

Bůh, Syn boží, Afrodita, paní Duha, Svoboda (ve smyslu socha Svobody),

avšak mluvíme-li o daném jevu obecně, pak píšeme malé písmeno:

seslal ho Bůh × každý uctívá jiného boha,
klaní se k Prorokovi × prorok (věštec) předvídá budoucnost.

 • Velká písmena se píšou i na začátku jmen hvězdářských, např. pojmenování nebeských těles, souhvězdí atd.:

Země, Měsíc, Neptun, Slunce, Velký vůz, Mléčná dráha, Polárka, Severka (ale jitřenka, večernice, galaxie, sluneční soustava).

Slova země, měsíc, slunce používáme i s malým písmenem, pokud je užíváme jinak, než v odborném smyslu:

Čechy jsou krásná země. Svítil měsíc a hvězdy. Slunce zapadlo.

 • Velkým písmenem začínají i jména zeměpisná, např. světadíly, země, krajiny, ostrovy, poloostrovy, hory a pohoří, nížiny, moře, jezera, řeky, význačné jedinečné přírodní jevy atd.:

Asie, Karibik, Západ (ve smyslu západní kultura, vyspělé země), Pošumaví, ale jižní Amerika, Sicílie, Pyrenejský poloostrov, Kralický Sněžník, Severní Alpy (ale rakouské Alpy – přívlastek není součástí zeměpisného jména), Jizerské hory, Českomoravská vrchovina, Údolí smrti, Karibik/Karibské moře, jezero Bajkal, Vltava, Divoká Orlice, Harcovský potok, Niagarské vodopády, Boubínský prales, Semtínská lípa (památný strom).

 • Dále se s velkým písmenem píší názvy obcí, městských čtvrtí, ulic, náměstí, nábřeží, zahrad, stanic veřejné dopravy, staveb a jejich význačných částí atd.:

Malá Skála, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Holešovice, Malá Strana, Sídliště Míru (ale sídliště Špičák – slovo sídliště není součástí oficiálního názvu), Jungmannova ulice, ulice Českých bratří, Velké náměstí, nábřeží Kapitána, Jiráskovy sady, nádraží Praha-Smíchov, U Nemocnice (zastávka autobusu), Tančící dům, Obecní dům, Rytířský sál, Putimská brána, Betlémská kaple.

 • Velké písmeno se píše také v oficiálních názvech institucí, organizací, jejich orgánů atd.:

Rada České televize, Severoatlantická aliance, Rakousko-Uhersko, Dánské království, Jihomoravský kraj, okres Pardubice, Velkomoravská říše, (ale první republika, druhé císařství), Parlament, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Magistrát města Liberce, Obvodní soud pro Prahu 5, Česká lékařská komora, Strana zelených (ale neoficiální název jako např. křesťanskodemokratická strana), Sparta Praha, Klub českých sokolníků, Ochranný svaz autorský, Gymnázium Boženy Němcové, Výzkumný ústav Katedry biochemických studií, Divadlo U Hybernů, Národní knihovna, nakladatelství Albatros, Česká spořitelna, koupaliště Sluníčko, Fakultní Thomayerova nemocnice.

 • Podobně velkým písmenem začínají názvy dokumentů, kulturních artefaktů a mediálních produktů:

Zákoník práce, Zlatá bula sicilská, Slovník cizích slov, Bible, Rusalka, Má vlast, Babička, Výkřik (název obrazu), Lidové noviny, Otázky Václava Moravce.

 • S velkým písmenem píšeme i názvy některých obchodních značek, výrobků a zemědělských produktů:

Škoda Octavia, hodinky Rolex, Blaťácké zlato (název sýru), Malboro, Dobrá voda (název balené vody), jablko Jonagold.

U těchto slov lze ale použít variantu s malým písmenem, pokud jsou použita jako obecná jména druhová:

Koupil si škodovku. Nosil rolexky. Používá rexonu.

 • Velké písmeno používáme i při označování významných událostí nebo dějinných období, opakujících se akcí, svátků, soutěží a jejich trofejí, vyznamenání a cen:

Pražské povstání, Velká francouzská revoluce, Letní olympijské hry 2012 v Londýně (ale obecně olympijské hry), Den pro světlušku, Štědrý den, Svátek všech zesnulých, Zlatá tretra, Cena Alfréda Radoka, Řád bílého lva.

Avšak události nebo období, které jsou všeobecně chápány jako negativní, píšeme s malým písmenem:

druhá světová válka, husitské války.

Autor/ka: Kol. pracovníků Ústavu pro jazyk český AV ČR
Zdroj: Pravidla českého pravopisu. 2. vyd. Praha: Academia 2005. ISBN 80-200-1327-X

7 komentářů ke článku PRAVIDLA – Psaní velkých písmen”

 1. Dobrý den,

  potřebovala bych k Bakalářské práci obhájit proč jsem u Slovenské národnostní menšiny uvádila počáteční písmeno S, velké !

  Mohli byste mi pomoci co nejdříve, do zítra?

  Chtěla jsem poukázat nejen na důležitost tohoto spojení, proto psaní velkého počátečního písmene, ale také si myslím, že jde o určitě sdružení, ve kterém jsou i spolky a tak je tento název adekvátní v psaní velkého poč.písmena.

  Děkuji za pomoc.

 2. Dobrý den,
  ráda bych se informovala, zda je správné a možné oslovení s velkým i malým písmenem v případech např.:

  rád bych vás informoval o…..
  prosím vás, nemohla byste…..
  rádi bychom vás požádali o…..

  Děkuji
  M. H.

  • Ano, může se psát jak s malým, tak velkým, ale rozhoduje vztah k adresátovi. Jestli se jedná o formální text, tak užíváme velké. Píšeme-li někomu, koho známe lépe, tak malé. Pravidla českého pravopisu: ,,V těchto případech lze napsat velké písmeno vždy, ať napíšeme jednotlivci, několika osobám, nebo kolektivu. Malé písmeno u všech uvedených zájmen naznačuje, že je o dopis soukromý, důvěrný.“

 3. Dobrý den, jak se napíše mikroregion Mikulovsko. Myslím, že takto. Děkuji.

  • Dobrý den, máte pravdu. Píše se mikroregion Mikulovsko, protože ,,mikroregion“ je pouze obecné označení, ale ,,Mikulovsko“ je již oficiální název kraje. Hezký den.

 4. Dobrý den, chci se zeptat, jak je to s těmi názvy sídlišť. v jednom odstavci máte „Sídliště Špičák“ a asi o 3 odstavce níže „sídliště Špičák,“ protože sídliště není součástí názvu. A může mi někdo říct, jak vůbec poznám, kdy je a kdy není slovo sídliště součástí názvu?
  Děkuji moc.

  • Dobrý den, toto se určuje velmi špatně. Je-li oficiální název ,,Sídliště Špičák“ jako celek, tak jsou obě velká. Ovšem ,,sídliště Špičák“ je název sidlíště, který se jmenuje Špičák, přičemž ,,sídliště“ je zde ve funkci obecného pojmenování.

   Nejlepší je kouknout do pravidel, protože toto nikdo v hlavně neusene.

   Tým Pravopisně.cz

Pošli tento příspěvek svému blízkému