Diktát na tvrdé a měkké souhlásky 4 (14) – DOPLŇOVAČKA

Typ cvičení Doplňovačka

Hlásky v češtině jsou rozděleny do dvou velkých skupinsamohlásky (a, e, i, o, u, y) a souhlásky, které se dělá dále na tvrdé, měkké a obojetné b, f, l, m, p, s, v, z). Jejich znalost pro správný pravopis je nezbytná, proto se vyučují již na prvním stupni základní školy.

Spustit diktát Zobrazit nejlepších 10
Stáhnout:

Pošli tento příspěvek svému blízkému