Test – Určování druhů vedlejších vět (10)

1. 04. 2014 | Typ cvičení Kvíz / test

Větná skladba je možná nejobtížnější učivo českého jazyka na základních i středních školách. Víme to, proto se na Pravopisně.cz snažíme rozšiřovat databázi cvičení k přípravě na větné rozbory, kam pochopitelně patří i skladba.

Určete druh označené vedlejší věty:

1. Zdálo se mu, že bude bouřka.

a)
b)
c)
d)

2. Dopis, který včera napsal, nechce poslat.

a)
b)
c)
d)

3. Všude, kde se zpívá, je veselo.

a)
b)
c)
d)

4. Vypravoval, jaké to tam bylo.

a)
b)
c)
d)

5. Žena, jež nekřičí, je světice.

a)
b)
c)
d)

6. Křičela, až sklo praskalo.

a)
b)
c)
d)

7. Žáci sledovali paní učitelku, kterak zapisuje zadání úlohy na tabuli.

a)
b)
c)
d)

8. Protože se Marie dobře učí, dostává samé jedničky.

a)
b)
c)
d)

9. Kdybych uměl cestovat časem, podíval bych se do středověku.

a)
b)
c)
d)

10. Ačkoliv audit odhalil hrubé chyby v marketingu, nic se nezměnilo.

a)
b)
c)
d)


Pošli tento příspěvek svému blízkému