Moderní cvičebnice na procvičení pravopisu a gramatiky

Často hledané

Nejnovější příspěvky

Disident × dizident

Přestože v češtině máme nemálo dublet (například penzion, konkurs, pulz a další), tak disident do nich nepatří. Disident je označení pro člověka, který odlišně smýšlí, odmítá názory ostatních atp.

POKRAČUJTE

Povědomí × podvědomí

Obě slova jsou správná, ale používají se v odlišných kontextech. Povědomí je informovanost jedinců či skupin lidí o určité problematice. Podvědomí označuje tu část našeho vědomí, která je současnými psychology považována za nevědomí.

POKRAČUJTE

Presumpce × presumce

Správný je pouze výraz presumpce, který vychází z původní formy latinského praesumption – pravopisně správná varianta kopíruje původní zápis.

POKRAČUJTE