Hledání doplňku ve větě

10 úloh | Typ cvičení Pravocviko

Doplněk paří mezi rozvíjející větné členy a vztahuje se ke dvěma členům (slovesu a jednomu dalšímu členu). Doplněk může být shodný či neshodný, dále ho můžeme rozdělit na holý, rozvitý a několikanásobný. Ptáme se na něj otázkami Jaký? Jak? V tomto cvičení je úkolem najít ve větách právě doplněk. 🙂

Spustit cvičení Zobrazit nejlepších 10
Pošli tento příspěvek svému blízkému