Přijímací zkoušky na střední školy s Pravopisně.cz

8. 04. 2015 |

I letos čeká v dubnu žáky základní škol důležité testování – přijímací zkoušky na SOŠ, SOU a gymnázia. V mnohých figuruje i český jazyk a my jsme se vám rozhodli přípravu trochu ulehčit. Vybrali jsme učivo, které u přijímaček z češtiny figuruje často, takže doporučujeme nějaká cvičení určitě projít.

 

1. Často u PŘ bývají slovní druhy, tak zde máte několik souhrnných cvičení:

Určování slovních druhů – Hunger games

Určování slovních druhů – Harry Potter

Slovní druhy – větné vzorce

 

2. Ostatní slovní druhy:

Určování pádů u podstatných jmen

Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková

Určování kategorií sloves

Test – slovesa

Určování přídavných jmen

Určování druhů zájmen

Určování druhý zájmen

3. Skladba

Určování větných členů

Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

Poměry mezi větami hlavními

Určování druhů vedlejších vět

 

4. Pravopisná cvičení a diktáty

https://www.pravopisne.cz/2013/02/diktat-zamereny-na-prijimaci-zkousky-na-stredni-skoly-87/

https://www.pravopisne.cz/2013/01/diktat-pro-9-rocnik-zs-stredni-skolu-2-43/

https://www.pravopisne.cz/2012/10/diktat-pro-9-rocnik-zs-stredni-skolu-44/

https://www.pravopisne.cz/2012/08/diktat-prijimaci-zkousky-na-stredni-skolu-46/

 

Předem říkáme, že je to jen velmi stručný výčet testů a cvičení, takže určitě přineseme do přijímacího řízení ještě minimálně jeden… Mnoho štěstí!

Pošli tento příspěvek svému blízkému