Test – Určování druhů vedlejších vět 7 (10)

7. 07. 2014 | Typ cvičení Kvíz / test

Začněte procvičovat správné určování druhů vedlejších vět v našich 10 předpřipravených souvětích – vyplňte nejdříve celý test (kliknutím vyberete jednu z možností), poté celý test nechte vyhodnotit.

1. Vojáků, kteří se mohli oženit, byla v rakouské armádě devatenáctého století menšina.

a)
b)
c)
d)

2. Karel není z těch, kdo umí pořádně vymalovat byt.

a)
b)
c)
d)

3. Všude, kam se podíváš, uvidíš jen řepné lány.

a)
b)
c)
d)

4. Že je to takový kabrňák, se na první pohled nezdálo.

a)
b)
c)
d)

5. Bude-li to jen trochu možné, přijdu včas.

a)
b)
c)
d)

6. Netušil, jak jen to udělat.

a)
b)
c)
d)

7. Dobře se učil, aby v budoucnu získal dobrou práci.

a)
b)
c)
d)

8. Slyšel psy, kterak před vraty divoce štěkali.

a)
b)
c)
d)

9. Získal dobrou práci, protože se v minulosti dobře učil.

a)
b)
c)
d)

10. Zatím co jsi snídal, pověsila jsem prádlo.

a)
b)
c)
d)


Pošli tento příspěvek svému blízkému