Cvičení k přípravě na přijímací řízení I. (blog)

Přijímací zkoušky jsou stresující. Hodně záleží na typu střední školy nebo učiliště, ale je dobré myslet na to, že pouze příprava ve škole asi nebude stačit, proto jsme pro vás připravili několik cvičení, které vám doporučujeme projít, než se vydáte právě na přijímačky z českého jazyka.

Pravopis

1) Souhrnný diktát k přípravě na přijímací řízení (87 úloh)

2) Souhrnný diktát pro 9. třídu ZŠ (44 úloh)

3) Souhrnný diktát k přípravě na přijímací řízení (65 úloh)

Gramatika

4) Určování slovních druhů (13 úloh)

5) Určování větných členů (10 úloh)

6) Určování vět jednočlenných, dvojčlenných a větných ekvivalentů (12 úloh)

 

Další cvičení k přípravě na přijímací řízení máme v přípravě. Mnoho štěstí!

Pošli tento příspěvek svému blízkému