Souhrnný gramatický test pro 8. a 9. ročník (15)

22. 09. 2014 | Typ cvičení Kvíz / test | Obtížnost 8. třída ZŠ, 9. třída ZŠ

Chcete si kompletně procvičit učivo? Například pro příjmací řízení na střední školu? Je tu pro vás obsáhlý gramatický test.

Máme pro vás souhrnný test. Prověřte si své znalosti a odhalte, v čem máte dosud mezery. Drobné nedostatky můžete poté procvičovat v úzce specifikovaných testech.

1. Urči vid slovesa „zahrávat si“.

a)
b)

2. Urči třídu slovesa „myslet“.

a)
b)
c)
d)
e)

3. Urči větný člen. Dej květinu do vázy.

a)
b)
c)

4. Vyber správnou variantu slova.

a)
b)
c)

5. Urči poměr mezi hlavními větami. "Usnul brzy, neboť byl unavený."

a)
b)
d)

6. Urči druh vedlejší věty. "Zapomněl, kdo si půjčil jeho knihu."

a)
b)
c)

7. Urči slovní druh. Kéž by se ozval dřív.

a)
b)
c)
d)

8. O jaký druh číslovky se jedná? Byl už třetí, kdo se mě zeptal.

a)
b)
c)
d)

9. Urči větný člen. Prudce zavřel dveře.

a)
b)
c)

10. Urči druh vedlejší věty. "Myslel jsem tu knihu, o které jsme se minulý týden bavili."

a)
b)
c)
d)

11. Které ze slov není přívlastkem v této větě? "Na dřevěný stůl pomalu položil misku zralého ovoce."

a)
b)
c)
d)

12. Urči vid slovesa "pochybit".

a)
b)

13. Urči poměr mezi hlavními větami. "Oblékl se, dokonce zatopil."

a)
b)
c)

14. Urči větný člen. Učitel nám představil nového spolužáka.

a)
b)
c)

15. Urči způsob slovesa "plakal by".

a)
b)
c)


Pošli tento příspěvek svému blízkému