Test – Slovesa (10)

5. 02. 2012 | Typ cvičení Kvíz / test

Máme pro Vás poměrně těžký test ze sloves. Zvládnete ho na 100%? Pochlubte se do komentářů.

1. Sloveso seče je ve 3. osobě jednotného čísla. Jaký bude jeho infinitiv?

a)
b)
c)

2. Sloveso nosí je ve 3. osobě jednotného čísla. Jaký bude jeho infinitiv?

a)
b)
c)

3. Které z uvedených sloves se časuje podle vzoru nese - nesl (nést)?

a)
b)
c)
d)

4. Jak se časuje v jednotném čísle a přítomném čase sloveso stát?

a)
b)
c)

5. „Upadne ti kapesník. “ Jak bude věta v minulém čase?

a)
b)
c)

6. Jaký bude podmiňovací způsob přítomný u slovesa běhat?

a)
b)
c)

7. Jaký bude podmiňovací způsob minulý u slovesa slyšet?

a)
b)
c)

8. Jaké jsou správné mluvnické významy u slovesa přišel?

a)
b)
c)

9. Jaké jsou správné mluvnické významy u slovesa zklamal?

a)
b)
c)

10. Jaké jsou správné mluvnické kategorie u slovesa zamrzly?

a)
b)
c)


Literatura: V. Víška, I. Loudová, M. Slintáková. Tvaroslovné učivo a učivo o vlastních jménech. Univerzita Hradec Králové: GAUDEAMUS 2009.

Pošli tento příspěvek svému blízkému