Určování druhů zájmen (10)

3. 03. 2014 | Typ cvičení Kvíz / test

Tentokrát tu máme trochu obtížnější cvičení, které je zaměřené na zájmena a určování jejich druhů. Ta jsou poměrně oblíbeným slovním druhem, proto se snažíme vám vaše studium ulehčit a zpříjemnit u nás na Pravopisně.cz.

1. Urči osobní zájmeno ve větě: Oni to moc dobře vědí.

a)
b)
c)
d)

2. Urči vztažné zájmeno ve větě: Ten muž, který stál na ulici, se mi moc nelíbil.

a)
b)
c)
d)

3. Jaký je druh zájmena, které je označené ve větě: Nikdo si s tou úlohou nevěděl rady?

a)
b)
c)
d)

4. Jaká zájmeno je ve větě: Každý má svůj sešit?

a)
b)
c)
d)

5. Jaké zájmeno je ve větě: Jenom Bůh ví, jak jsem šťastná?

a)
b)
c)
d)

6. Jaká zájmena jsou ve větě: Leckdo by namítal, že to byla hloupost?

a)
b)
c)
d)

7. Jaká zájmena jsou ve větě: Každý si na to musí přijít sám?

a)
b)
c)
d)

8. Najdi ve větě zájmeno a urči jeho druh a základní tvar: Pořád na něj myslíš?

a)
b)
c)
d)

9. Nachází se ve větě: Leží tady něčí ponožky záporné zájmeno?

a)
b)

10. Kolik je zájmen ve větě: Ten tvůj náramek, jenž máš od něj, je hezký?

a)
b)
c)
d)


Pošli tento příspěvek svému blízkému