Přijímací zkoušky na gymnázia s Pravopisně.cz

 

Připravujete se na blížící se přijímací řízení na gymnázia? Tak to se vám bude určitě hodit přehled cvičení, která vám právě u PŘ pomohou v českém jazyce. Právě čeština bývá jedna z nejobtížnějších částí, proto je dobré ji nepodcenit a připravit se…

 

1. Gramatika – tvarosloví

Určování slovních druhů

Určování slovních druhů II.

Určování kategorií sloves

Najdi kořen ve slově

Třída a vid slovesa

Rod činný a trpný 

Druhy zájmen 

Druhy zájmen II.

 

2.  Gramatika – skladba

Větné členy

Větné členy II.

Větné členy III.

Určování druhů vedlejších vět

Určování druhů vedlejších vět II.

Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalen

Přívlastek shodný a neshodný

 

3. Pravopis

https://www.pravopisne.cz/2013/01/diktat-pro-9-rocnik-zs-stredni-skolu-2-43/ 

https://www.pravopisne.cz/2012/10/diktat-stredni-skolaprijimaci-rizeni-na-ss-65/

https://www.pravopisne.cz/2011/09/diktat-pro-stredni-skoly-63/

 

Držte se a u zkoušek za tým Pravopisně.cz vám přejeme mnoho štěstí! 🙂

Pošli tento příspěvek svému blízkému