Souhrn češtinářských pravidel

PRAVIDLA – Jak v češtině tvoříme slova

Okrajově se na Pravopisně.cz věnujeme i jazykové teorii, takže u nás nenajdete příspěvky jen o pravopisu, či gramatice, ale také o stylistice, lexikologii a slovotvorbě. Dnes přišla na řadu poslední zmíněná jazyková disciplína – slovotvorba.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Čárka před a

Také Vám ve škole učitelé říkali (či dokonce říkají), že před samostatným písmenem a ve větě se nepíše čárka? Máme pro Vás článek o pravidlech, které více osvětlí tuto problematiku.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Slohové postupy v češtině

Každá práce, kde se pracuje s textem, vyžaduje určitý slohový postup. Jiný využívá umělecký, jiný odborná práce, jiný dopis atp. Přinášíme Vám přehled těchto slohových postupů tak, aby byly naprosto pochopitelné.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA -ovi nebo -ovy?

Správné psaní koncovek –ovi a –ovy je poměrně problematické. Kdy se jaká varianta používá? Nevíte to? Naše aktualizovaná pravidla vám s tímto problémem pomůžou.

POKRAČUJTE