PRAVIDLA – Čárka před a

 

Také Vám ve škole učitelé říkali (či dokonce říkají), že před samostatným písmenem a ve větě se nepíše čárka? Máme pro Vás článek o pravidlech, které více osvětlí tuto problematiku.

Před „a“ nepíšeme čárku, spojuje-li

a) 2 věty hlavní v poměru slučovacím

Přišel jsem a usadil jsem se.

b) 2 věty vedlejší v poměru slučovacím      

Zavolal mi, abych o změně věděl a mohl si upravit plány.

c) několikanásobné větné členy

Na výlet nejeli Petr a Tomáš.

Koukal se smutně a zmateně.

 

Před „a“ píšeme čárku ve významu jiném než slučovacím (=důsledkový, odporovací, stupňovací)

a) oddělení věty hlavní a vedlejší

a proto – Věděl odpověď, a proto se přihlásil.

a tudíž – Potřeboval peníze, a tudíž začal hledat práci.

a tak – Neslyšel mě, a tak jsem otázku zopakoval.

a přece – Moje číslo znal, a přece čekal na moje zavolání.

a přesto – Studoval fyziku, a přesto mi s úlohou nedokázal poradit.

a to – Musel přiznat svou chybu, a to nebylo snadné.

b)  Předchází-li věta vložená nebo vsuvka

– nejedná se tedy tak úplně o čárku před „a“, ale o čárku, která nutně musí oddělovat tyto věty, výrazy od zbytku textu.

Petr hrál počítačovou hru, tak jako hraje každý den, a mé sdělení nevnímal.

Přišel večer, vlastně až v noci, a hned šel spát.

Text: Michaela Dušková (Univerzita Hradec Králové)

Pošli tento příspěvek svému blízkému