PRAVIDLA – Psaní koncovek -ovi nebo -ovy?

Správné psaní koncovek –ovi a –ovy je poměrně problematické. Kdy se jaká varianta používá? Nevíte to? Naše aktualizovaná pravidla vám s tímto problémem pomůžou.

Dle čeho se určuje psaní koncovky -ovi nebo -ovy?

Nejdříve je nutné rozlišit, zda se jedná o podstatné jméno nebo přídavné jméno přivlastňovací.

Příklady:

Podstatné jméno: Podej knihu Petrovi

Přídavné jméno přivlastňovací: Petrovi kamarádi četli knihu.

Koncovka -ovi

1) Vždy u podstatných jmen podle vzorů „pán“ a „muž“ – 3.  a 6. pád čísla jednotného – o pánovi, k pánovi .

Příklad

3. pád – Nepřibližujte se k tomu psovi.

6. pád – Přestaň tak hrubě mluvit o bratrovi. 

2) Přídavné jméno přivlastňovací rodu mužského, které předchází podstatnému jménu rodu mužského životného čísla množného v 1. pádě – podle vzoru „matčin“ („otcův“) → matčini.

Příklady:

Strýčkovi koně vyhráli výstavu.

Přijdou i Tomášovi kamarádi.

Koncovka -ovy

Vzor „matčin“ („otcův“)

1) Přídavné jméno přivlastňovací rodu mužského, které předchází podstatným jménům rodu mužského neživotného v čísle množném v 1. a 4. pádě = podstatným jménům podle vzoru „hrad“ (podvzor „les“) a „stroj“.

Příklady:

1. pád – Petrovy stroje přestaly fungovat.

4. pád – Vykáceli dědovy lesy.

2) Přídavné jméno přivlastňovací rodu mužského, které předchází podstatným jménům rodu ženského v 1., 2.  a 4. pádě.

Příklady:

1. pád – Petrovy stodoly jsou nyní na prodej.

Obě dědečkovy sestry žijí nedaleko.

2. pád – Shořely části Petrovy stodoly.

Musíme odjet bez Michalovy přítelkyně.

4. pád – Můžeš mi ukázat dědečkovy sestry?

Už jsi četla Petrovy knihy?

3) Přídavné jméno přivlastňovací rodu mužského, které předchází podstatnému jménu rodu mužského životného množného čísla ve 4. pádě.

Příklady:

Zapřáhli jsme strýčkovy koně.

Autor/ka: Mgr. Michaela Dušková
Univerzita Hradec Králové

Pošli tento příspěvek svému blízkému