PRAVIDLA -ovi nebo -ovy?

 

Správné psaní koncovek –ovi a –ovy je poměrně problematické. Kdy se jaká varianta používá? Nevíte to? Naše aktualizovaná pravidla vám s tímto problémem pomůžou.

-ovi nebo -ovy?

Nejdříve je nutné rozlišit, zda se jedná o podstatné jméno nebo přídavné jméno přivlastňovací.

Příklad:

Podstatné jméno: Podej knihu Petrovi

Přídavné jméno přivlastňovací: Petrovi kamarádi četli knihu.

 

-OVI

1) Vždy u podstatných jmen podle vzorů „pán“ a „muž“ – 3.  a 6. pád čísla jednotného

= o pánovi, k pánovi

Příklad

3. pád – Nepřibližujte se k tomu psovi.

6. pád – Přestaň tak hrubě mluvit o bratrovi.   

 

2) Přídavné jméno přivlastňovací rodu mužského, které předchází podstatnému jménu rodu mužského životného čísla množného v 1. pádě

= podle vzoru „matčin“ („otcův“) → matčini

Příklad

Strýčkovi koně vyhráli výstavu.

Přijdou i Tomášovi kamarádi.

 

-OVY

Vzor „matčin“ („otcův“)

 

1) Přídavné jméno přivlastňovací rodu mužského, které předchází podstatným jménům rodu mužského neživotného v čísle množném v 1. a 4. pádě = podstatným jménům podle vzoru „hrad“ (podvzor „les“) a „stroj“

Příklad

1. pád – Petrovy stroje přestaly fungovat.

4. pád – Vykáceli dědovy lesy.

 

2) Přídavné jméno přivlastňovací rodu mužského, které předchází podstatným jménům rodu ženského v 1., 2.  a 4. pádě.

Příklad

1. pád – Petrovy stodoly jsou nyní na prodej.

                Obě dědečkovy sestry žijí nedaleko.

2. pád – Shořely části Petrovy stodoly.

 

                 Musíme odjet bez Michalovy přítelkyně.

 

4. pád – Můžeš mi ukázat dědečkovy sestry?

                  Už jsi četla Petrovy knihy?

 

3) Přídavné jméno přivlastňovací rodu mužského, které předchází podstatnému jménu rodu mužského životného množného čísla ve 4. pádě

Příklad

Zapřáhli jsme strýčkovy koně.

Text: Michaela Dušková (Univerzita Hradec Králové)

Pošli tento příspěvek svému blízkému