PRAVIDLA – Psaní koncovek -ovi nebo -ovy?

Pravopisným oříškem jsou koncovky. Správné psaní -ovi a -ovy je poměrně dost problematické. Víte, kdy se jaká varianta používá? Pokud ne, naše aktualizovaná pravidla vám s tímto problémem pomůžou.

Podle čeho poznám koncovku -ovi a ovy?

Nejprve je potřeba rozlišit, zda je koncovka ve tvaru podstatného jména, nebo je snad součástí přídavného jména přivlastňovacího. To lze zjistit velmi snadno.

Přivlastňovací jméno přídavné ze své podstaty někomu něco přivlastňuje a my zjistíme, čí to je. Ukážeme si to na příkladech:

Podstatné jméno: podej knihu Petrovi.
Přídavné jméno přivlastňovací: Petrovi kamarádi četli knihu; tatínkovy knihy.

Vidíme, že si můžeme odpovědět na to, čí jsou ty brýle a knihy. Pokud však na otázku čí? odpovědět nemůžeme, jde o podstatné jméno.

Jaké tedy rozlišujeme okolnosti, za kterých se používají různé koncovky -ovy a -ovi?

Podstatná jména

Je-li koncovka u podstatného jména dle vzoru pán a muž ve 3. a 6. pádě, píšeme v ní vždycky měkké i -ovi.

3. pád – Nepřibližujte se k tomu psovi.
6. pád – Přestaň tak hrubě mluvit o bratrovi.

 

Petra dala Honzovi polibek.
Maminka upekla buchty a dala je Karlovi do košíku.
Babička už špatně vidí, a tak řekla Jeníkovi jiným jménem.
Dej bratrovi taky půlku. Přece se s ním rozdělíš.
Nepřibližujte se k tomu psovi.
Přestaň mluvit tak hrubě k bratrovi.
Dej to prosím tátovi.

Přivlastňovací přídavná jména

U přivlastňovacích přídavných jmen se rozhodujeme trochu déle. Řešíme totiž rod přivlastňovaných osob či věcí. Pokud je příd. jméno mužského rodu živ. a je v 1. či 5. pádu, napíšeme měkkou koncovku -ovi.

Strýčkovi koně vyhráli výstavu.
Přijdou i Tomášovi kamarádi.
Petrovi kolegové sem nechodí rádi.
Dědečkovi psi hlídali dům velmi bedlivě.
Tátovi kamarádi přišli do hospody pozdě.
Jirkovi spolužáci se domluvili, že mu udělají oslavu.

V těch dalších případech, kdy je přivlastňovaný předmět ženského či mužského rodu neživotného, píšeme tvrdou koncovku -ovy.

Petrovy stroje přestaly fungovat. (1. pád)
Vykáceli dědovy lesy. (4. pád )

Shořely části Petrovy stodoly. (2. pád)

Můžeš mi ukázat dědečkovy sestry? (4. pád)
Dědečkovy kočky měly vzteklinu.
Pavlovy sestry procházely višňovým sadem.
Hubertovy otázky neměly smysl.
Koukám na ty Vojtovy knihy. Některé jsou opravdu zajímavé.
Už jsi slyšel Vláďovy skladby? Jsou fakt skvělý.

Pozor na Přivlastňovací přídavná jména ve 4. pádě rodu mužského živ.

Drobná změna je ve 4. pádě rodu mužského životného, kde píšeme -ovy, na tuto skutečnost je potřeba si dát pozor.

Zapřáhli jsme strýčkovy koně.

Procvičte si psaní těchto koncovek

Autor/ka: Mgr. Michaela Dušková
Aktualizace: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český, Pravidla českého pravopisu
Pošli tento příspěvek svému blízkému