Určování činného a trpného rodu 2

11 úloh | Typ cvičení Kvíz / test | Obtížnost 6. třída ZŠ, 7. třída ZŠ, 8. třída ZŠ, 9. třída ZŠ, Střední škola

U sloves určujeme několik mluvnických kategorií, jednou z nich je i slovesný rod. Trpný rod poznáme, že podmět není původcem děje (pomocné sloveso být + příčestí trpné nebo zvratné zájmeno se + činný rod). Zní to snadně? Vyzkoušejte si toto cvičení!

Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10
Pošli tento příspěvek svému blízkému