Test – Určování činného a trpného rodu 2 (11)

Typ cvičení Kvíz / test

U sloves určujeme několik mluvnických kategorií, jednou z nich je i slovesný rod. Trpný rod poznáme, že podmět není původcem děje (pomocné sloveso být + příčestí trpné nebo zvratné zájmeno se + činný rod).

Spustit kvíz Zobrazit nejlepších 10

Pošli tento příspěvek svému blízkému