Test – Určování činného a trpného rodu 2 (11)

16. 12. 2014 | Typ cvičení Kvíz / test

U sloves určujeme několik mluvnických kategorií, jednou z nich je i slovesný rod. Trpný rod poznáme, že podmět není původcem děje (pomocné sloveso být + příčestí trpné nebo zvratné zájmeno se + činný rod).

1. Singál byl ztracen.

a)
b)

2. Koupila rohlíky.

a)
b)

3. Autobus odjíždí dnes dopoledne.

a)
b)

4. Automobil byl draze prodán.

a)
b)

5. Okna byla rozbitá.

a)
b)

6. Přesně tak se to mělo stát.

a)
b)

7. Chtěli jsme to tak.

a)
b)

8. Psali jsme test.

a)
b)

9. Test byl napsán s plným počtem bodů.

a)
b)

10. Musí se vymalovat.

a)
b)

11. Napsali jsme společnou knihu.

a)
b)


Pošli tento příspěvek svému blízkému