Jak psát správně tři tečky – PRAVIDLA

V tomto článku se zaměříme na tři tečky neboli trojtečku; jedná se o interpunkční znaménko, které označuje vynechání určité části textu nebo nedokončenou výpověď.

Po třech tečkách často následují další interpunkční znaménka, která se připojují bez mezery (např. „Jestli večer nepřijdeš domů…,“ řekl naštvaně.) – nikdy nepřipojujeme další tečku, tedy čtyři tečky vedle sebe.

Psaní tří teček a mezery

Při psaní tří teček nám může dělat problém psaní mezer. Co tedy s nimi? Nejlepší je, zacházet se třemi tečkami jako s jakýmkoli jiným interpunkčním znaménkem. Tři tečky před slovem doporučujeme oddělovat mezerou, jako je to i u jiných interpunkčních znamének (např. … velký pes). Tři tečky následující za slovem doporučujeme připojovat bez mezery (např. slovesa vyjadřují…). Na začátku věty, řádku nebo odstavce je možné mezeru po třech tečkách vypouštět, pokud je řešení v celém textu jednotné.

Psaní tří teček a výčet

Při psaní výčtů používáme tří teček k naznačení vynechaných položek. Po čárce před třemi tečkami mezeru píšeme, protože by mezera patřila i před vynechanou položku (např. máslo, rohlíky, …). Za třemi tečkami před navazujícím interpunkčním znaménkem mezeru neděláme, stejně jako bychom ji nedělali, kdyby místo tří teček následovalo jakékoli jiné slovo (např. Koupil máslo, rohlíky, …, prostě všechno, co potřeboval.).

Pokud je z kontextu zřejmé, že tři tečky naznačují nedokončenou položku výčtu, nebo několik vynechaných položek, lze připojit tři tečky i za poslední vyjmenovanou položku výčtu. V takovém případě se čárka za třemi tečkami nepíše (např. Koupil rohlíky, chleba, máslo, šunku… prostě všechno, co potřeboval.).

Psaní tří teček a výpustka

Pokud vyjadřujeme třemi tečkami vypuštění několika vět ze souvislého textu, musíme výpustku oddělit mezerami z obou stran, z důvodu zřetelnosti. V takových případech je vhodné výpustku vložit do závorek (např. Byla jednou jedna princezna. Tato princezna byla zakletá a čekala až ji vysvobodí princ. (…) Políbili se a žili šťastně až do smrti.).

Kromě vypouštění částí citací tři tečky nepřispívají k jednoznačnému vyjadřování, a proto bychom jejich používání v odborných a administrativních textech měli využívat střídmě.

Příklady:

Přerývaná řeč: „Víte… já bych… mohl bych… si tady u vás sednout… na chvíli…“
Nedokončená věta: Jestli mě nepřestaneš zlobit, tak…
Neúplnost výčtu: Pořád jsme opakovali: jedna, dva, tři, …, deset, …, až do dvaceti.

Anna Fučíková

Autor/ka: Anna Fučíková
Pošli tento příspěvek svému blízkému