TEST – Hledání kořenů slov

 

Skladba slova je úvodní látka tvarosloví, kterou by měl každý žák zvládnout. Občas ale není snadné rozeznat správně předpony, přípony, koncovky a kořeny.

Vyberte ze seznamu možností kořen daného slova.

1. BEZZUBÝ

a)
b)
c)
d)

2. MYDLINKA

a)
b)
c)
d)

3. SPISOVATEL

a)
b)
c)
d)

4. ŽELEZNIČÁŘSKÝ

a)
b)
c)
d)

5. LESÍK

a)
b)
c)

6. VYMYSLET

a)
b)
c)
d)

7. ODPLAVIT

a)
b)
c)
d)

8. VODSTVO

a)
b)
c)
d)

9. NÁKUPNÍ

a)
b)
c)
d)

10. NOČNÍ

a)
b)
c)


Pošli tento příspěvek svému blízkému