PRAVIDLA – Slovesa

 

Sloveso (latinsky verbum) je slovo, které vyjadřuje děj (plavat, běhat, klopýtat), stav (stát, sedět) nebo změnu stavu (zvedl se, posadil se).Slovesa, která se pojí se zvratným zájmenem se se nazývají zvratná slovesa (pokusím se, povzdychl si).

Jestli může na slovese záviset předmět, takové sloveso se nazývá předmětové. Pokud na slovese nemůže záviset předmět, jedná se o sloveso bezpředmětové.

Slovestné tvary mohou být vyjádřeny  jedním slovem (nazývají se tvary jednoduché – běží, napsat, kopat), nebo více slovy (tvary složené – zvedl jsem se, byl uveden, nebudeme odporovat).

U slovesa určujeme: 

Osobu:

Jednotné číslo:

 • ty
 • on, ona, ona

Množné číslo:

 • my
 • vy
 • oni, ony, ona

Číslo:

 • jednotné (singulár): šel
 • množné (plurál): šli/šly

Čas:

 • minulý (préteritum): šel
 • přítomný (prézens): jde
 • budoucí (futurum): půjde

Způsob:

 • oznamovací (indaktiv):  píši
 • rozkazovací  imperativ): mluv!
 • podmiňovací (kondicionál): přítomný (mluvil bych); minulý (byl bych mluvil)

Slovesný rod:

 • činný (aktivum): chválím
 • trpný (pasivum): jsem chválen

Vid:

  • dokonavý (vyjadřuje děj ukončený): doběhl jsem
  • nedokonavý (vyjadřuje děj probíhající): běžím

Třídu:

  • 1. třída – zakončení na – e: nese
  • 2. třída – zakončení na – ne: žne
  • 3. třída – zakončení na – je: hraje
  • 4. třída – zakončení na – í: hází
  • 5. třída – zakončení na – á: kopá

Tip: slovesa rozdělujeme do tříd podle koncovky slovesa ve 3. osobě jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu.

Vzor:

 • Pro 1. třídu: nese, bere, maže, peče, umře
 • Pro 2. třídu: tiskne, mine, začne
 • Pro 3. třídu: kryje, kupuje
 • Pro 4. třídu: prosí, trpí, sází
 • Pro 5. třídu: dělá

Příklad:

Petr přinesl nůši. – 3. osoba čísla jednotného on, čas minulý, způsob oznamovací, rod činný, vid dokonavý, 1. třída, vzor nese

Jeden komentář ke článku PRAVIDLA – Slovesa”

 1. Hana Dlabačová napsal:

  Dobrý den,

  Váš dotaz byl přesunut do jazykové poradny:

  https://www.pravopisne.cz/2011/09/jazykova-poradna/comment-page-2/#comment-887

Pošli tento příspěvek svému blízkému