PRAVIDLA – Vedlejší věta místní

Proces určování druhů vedlejších vět se sice může někdy zdát zdlouhavým, rozhodně se ale nejedná o nic těžkého, pokud víme, co sledovat a jak se ptát. V následujícím článku se podíváme na to, jak poznáme jednu z vedlejších vět příslovečných, v tomto případě vedlejší větu příslovečnou místní.

Jak vedlejší větu místní poznáme?

Vedlejší věta příslovečná místní vyjadřuje příslovečné určení místa věty hlavní, které by jinak, v případě použití samotné jednoduché věty, bylo vyjádřeno příslovcem či spojením předložky a podstatného jména. Závislá věta nám v podstatě specifikuje místo, kde se odehrává děj věty řídící.

Ptáme se na ni stejně jako na příslovečné určení místa, a to otázkami: Kde? Kudy? Kam? Odkud? Vedlejší věty k hlavní pak připojujeme za pomoci vztažných příslovcí kde, odkud, kudy a kam – takže úplně stejně, jako se ptáme.

Šla jsem na místo určení. → Šla jsem,VH kam mi řekli.VV – Kam jsem šla?
Jela jsem správně. → Jela jsem,VH kudy se tam jezdit má.VV – Kudy jsem jela?
Ocitl jsem se v neznámu. → Ocitl jsem se na místě,VH kde jsem to vůbec neznal.VV – Kde jsem se ocitl?

Velmi často se stává, že se ve větě hlavní nacházejí slova, která na větu vedlejší odkazují. Jedná se o slova typu tam nebo tudy a považujeme je za obsahovou součást věty závislé.

Příklady vedlejších vět místních:

  • Byla jsem tam,VH kam se každý normální člověk bojí vkročit.VV – Kde jsem byla?
  • Čekal jsem na tebe přesně tam,VH kde jsme se domluvili.VV – Kde jsem čekal?
  • Byl jsem naštvaný a vydal jsem se tudy,VH kudy jsem podle vedoucích neměl.VV – Kudy jsem se vydal?
  • Tatínek neváhal a rovnou běžel tam,VH odkud byl slyšet hlasitý pláč.VV – Kam běžel?
  • Kudy chodím,VV tudy se ztratím.VH – Kde se ztratím?
  • Všichni se občas rádi vracíme tam,VH kde nám jednou bylo dobře.VV – Kam se rádi vracíme?
  • Tu tlustou černou kočku jsem našel přesně tam,VH kde jsem původně předpokládal.VV – Kde jsem našel kočku?
  • Musíme se sejít někde,VH kde to oba dva známe.VV – Kde se musíme sejít?
  • Dej mi už konečně pokoj a běž někam,VH kde se na tebe nebudu muset koukat.VV – Kam máš jít?
Pošli tento příspěvek svému blízkému