Naučte se u sloves rozpoznat rod činný a trpný – PRAVIDLA

Jak poznat, že je sloveso v rodu činném a trpném? To si hned vysvětlíme a nezůstane jen u definic. Řekneme si i to, čím se rody odlišují a co vyjadřují. Určování mluvnických kategorií už nebude strašákem testů.

Český jazyk má dva slovesné rody

Oba slovesné rody můžeme určit docela jednoduše, a to podle podmětu.

Jak poznat trpný rod?

Pokud není ve větě podmět aktivní a je jen pasivně zasažen dějem, jedná se o trpný rod.

Byt byl vymalovaný někým.

Ve větě je podmětem slovo byt, který nic nedělá, ale někdo ho vymaloval. Je tedy zasažen dějem, určitou činností. Původně byl špinavý a nyní je krásně vymalovaný. Na tom se však nijak nepodílel, tudíž nevyvinul žádnou aktivitu. Jedná se tedy o trpný rod.

Podmět není nikdy činitelem děje a je jím pouze zasažen. Trpí jím, proto trpný rod. Tento slovesný rod ukazuje, co dělá někdo jiný než podmět. Konatel je často vyjádřen pomocí 7. pádu, jak si můžeme všimnout v ukázkách.

Balíček byl doručen Českou poštou.
Dopis byl napsán něčí rukou.
Oběd byl uvařen velmi dobře.
Pohádka byla odvyprávěna mojí babičkou.

Jak se takový trpný rod tvoří?

Máme dvě možnosti, jak vytvořit trpný rod, prvním je spojením slovesa BÝT A TRPNÉHO PŘÍČESTÍ.

Listí bylo shrabáno.
Strom je očesán.

Trpný rod vytvoříme i pomocí SLOVESA A ZVRATNÉHO TVARU SE. S tímto tvarem se setkáme mnohem častěji.

Nakreslilo se pět kraslic.
Mluví se o tom.
Vloni se prodalo jen pár výtisků.

Jak poznat činný rod?

Pokud je ve větě podmět aktivní a něco dělá, jedná se o činný rod.

Láďa vymaloval byt.

Podmětem této věty je nějaký Láďa, který aktivně vymaloval byt. Musel sám vynaložit své síly, aby vymaloval byt. Jedná se tedy o činný rod. Láďa jako podmět učinil, že byt je v současné době vymalovaný.

Podmět je u činného rodu vykonavatelem děje. Ovlivňuje, co se stane. Uvádíme příklady, abyste si činný rod lépe představili.

Letadlo nepočká, odlétá totiž přesně v 8:00.
Studenti se ve škole učili o podstatných jménech.
Kočka chytila myš.
Pavel s Petrem slavili svátek.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému