PRAVIDLA – Vedlejší věta způsobová

V tomto článku se blíže podíváme na jeden z druhů vedlejších vět, které se dají především díky tomu, jak se na ně ptáme, nejsnáze poznat. Jedná se o závislou větu z podskupiny vět příslovečných, přesněji o vedlejší větu příslovečnou způsobovou.

Jak vedlejší větu způsobovou poznáme?

Stejně tak jako jiné příslovečné věty i vedlejší věta způsobová zastupuje příslovečné určení z věty hlavní, v tomto případě příslovečné určení způsobu. Samo o sobě bývá vyjadřováno příslovcem či spojením předložky a podstatného jména. Určuje způsob provedení nebo kvalitu slovesného děje z řídící věty a stejně jako na samotné příslovečné určení způsobu se na ni ptáme otázkami: Jak? Jakým způsobem? V roli spojovacích výrazů tu pak máme k dispozici jak, že, pokud nebo třeba aby.

Postav to podle sebe. → Postav to,VH jak uznáš za vhodné.VVJak to máš postavit?
Vypadala nervózně. → Vypadala,VH že se nejspíš brzo zhroutí.VVJak vypadala?

Stejně jako v případě jiných vět i tady někdy nastane situace, kdy slovo z věty hlavní odkazuje na větu vedlejší. Klasicky jej pak bereme jako obsahovou součást právě věty závislé.

Příklady vedlejších vět způsobových:

  • Pracuj tak,VH aby tvoje děti jednou nemusely hnout prstem.VV – Jak máš pracovat?
  • Paní učitelka křičela tak,VH že mi málem popraskaly ušní bubínky.VV – Jak paní učitelka křičela?
  • Váš Pepíček i ve škole mluví tak,VH jak mu pusa narostla.VV – Jak Pepíček mluví?
  • Nemohli být spokojeni,VH pokud šlo o peníze.VV – Jak nemohli být spokojeni?
  • Jak se do lesa volá,VV tak se z lesa ozývá.VH – Jak se z lesa ozývá?
  • Našeho malého Karlíka uklidníte jedině tak,VH že mu dáte jeho oblíbeného plyšového slona.VV – Jak uklidníte malého Karlíka?
  • Najednou se zvedl a začal pobíhat,VH jako by do něj uhodil blesk.VV– Jak začal pobíhat?
  • Snažila jsem se to uvařit tak,VH aby ti to chutnalo co nejvíc.VV – Jak jsem se to snažila uvařit?
Pošli tento příspěvek svému blízkému