Větné rozbory

Chcete se lépe naučit větné rozbory? Začněte s pravidly větných rozborů. Poté začněte procvičovat jednotlivé slovní druhy v našich on-line cvičeních v této sekci.

PRAVIDLA – Vedlejší věta místní

Proces určování druhů vedlejších vět se sice může někdy zdát zdlouhavým, rozhodně se ale nejedná o nic těžkého, pokud víme, co sledovat a jak se ptát. V následujícím článku se podíváme na to, jak poznáme jednu z vedlejších vět příslovečných, v tomto případě vedlejší větu příslovečnou místní.

Pokračujte

PRAVIDLA – Vedlejší věta účelová

V tomto článku se podíváme na závislou větu, pomocí níž můžeme svému komunikačnímu partnerovi ušetřit otázku začínající na příslovci proč. To lze provést za pomoci vedlejší věty příčinné, my se teď ale zaměříme na druhou možnou variantu, a to na vedlejší větu příslovečnou účelovou.

Pokračujte

PRAVIDLA – Vedlejší věta příčinná

Chceme-li se vyvarovat těch někdy až vyloženě otravných otázek začínajících na zájmenné příslovce proč, je dobré nedat protivníkovi k dotazu prostor a rovnou použít souvětí obsahující závislou větu vyjadřující příčinu, případně se můžeme vytasit i s větou účelovou. V tomto článku se zaměříme na první druh z této dvojice, tedy na vedlejší větu příslovečnou příčinnou.

Pokračujte

PRAVIDLA – Vedlejší věta podmínková

Jako mají smlouvy ty malé nenápadné dodatky pod čarou, existuje i mezi vedlejšími větami takový druh limitující větu hlavní. Tato závislá věta však na rozdíl od dodatků pod čarou není psána nebo pronášena jinak než zbytek věty, a při jejím přehlédnutí/přeslechnutí nám obvykle nehrozí ztráta celého majetku. Řeč je o vedlejší větě příslovečné podmínkové, kterou si charakterizujeme blíže.

Pokračujte

PRAVIDLA – Vedlejší věta měrová

Jsou chvíle, kdy nám samotné příslovce, jakkoli úžasný a skvělý slovní druh to je, k životu nestačí. Když chceme přehánět nebo co nejpřesněji vyjádřit své pocity, musíme prostě použít vedlejší větu. A protože nejčastějí přeháníme ohledně množství, saháme často po vedlejší větě příslovečné měrové, která přebírá hlavní roli v tomto článku.

Pokračujte