Kvíz / test

Kvíz / test je specifický typ cvičení, který používáme především u literárních testů a větných rozborů, protože tam se přesně hodí. Zpravidla máte na výběr několik možností, vyberete si vždy jen jednu a vyhodnocení celého testu probíhá až na konci. U vybraných testů / kvízů je dokonce doplněno i odůvodnění správné odpovědi.

Určování druhů vedlejších vět 16 – TEST (10)

Procvičování druhů vedlejších vět patří mezi velmi neoblíbenou látku na základních školách, proto jsme se rozhodli se na tuto látku více zaměřit. Doporučujeme nikam nespěchat, pořádně si přečtěte zadání. Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď, tudíž nemusíte v testu hledat žádné složitosti.

Pokračujte

Určování druhů vedlejších vět 13 (10) – TEST

Srdečně vás zveme k velmi zajímavé činnosti – procvičit si druhy vedlejších vět. Stačí vám k tomu 5 minut a znalost druhů vedlejších vět. 🙂 V tomto cvičení naleznete deset úloh, vaším úkolem je určit správně druh označené vedlejší věty v souvětí.

Pokračujte