Doplňovačka

Klasická doplňovačka je náš nejpoužívanější a nejoblíbenější typ cvičení. Při jeho tvorbě jsme se inspirovali u klasických papírových cvičebnic pravopisu. Princip doplňovačky je jednoduchý. V předem zadaném textu jsou u vybraných písmen vynechaná písmena. Po prokliku na prázdné místo si můžete vybrat z předvybraných odpovědí. Cílem je samozřejmě vyplnit celou doplňovačku správně a co nejrychleji.