Doplňovačka

Přídavná jména v souhrnném cvičení 17

20 úloh Doplňovačka Vysvětlení 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ 8. třída ZŠ 9. třída ZŠ
0% Prům. úspěšnost
0 pokusů

Přídavná jména neboli adjektiva vyjadřují vlastnosti osob, zvířat věcí či jevů, které jsou označeny podstatným jménem (substantivem), nebo jejich význam nějakým jiným způsobem přesněji vymezují, např. usměvavé děvče, ochočená liška, zoraná pole, dřevěná židle, žlutá kuřata.

Pokračovat