Souhrn češtinářských pravidel

PRAVIDLA – Přídavná jména

Přídavná jména mají v českém jazyce zcela zásadní roli – vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo jevů či vztahy přivlastnění. Rozvíjejí tedy podstatná jména. V tomto článku si představíme charakteristiku přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, mluvnické kategorie, jmenné tvary i příklady ve větách.

Pokračujte

PRAVIDLA – Podstatná jména

Podstatná jména jsou pro český jazyk a tvorbu české věty velice důležitá. Jen se zamyslete, jak často vy sami použijete v běžné řeči podstatné jméno? Určitě byste to ani nespočítali, protože je to jeden z nejpoužívanějších slovních druhů v našem jazyce.

Pokračujte

PRAVIDLA – Samohlásky a souhlásky

Ke komunikaci s ostatními potřebujeme věty, k jejichž tvorbě jsou nutná slova. Větu ani slovo bychom ovšem neměli šanci složit bez ještě základnější jednotky, a to písmene, případně hlásky. V tomto článku se budeme věnovat právě hláskám, konkrétně jejich dvěma podskupinám, a to samohláskám a souhláskám.

Pokračujte

PRAVIDLA – Psaní velkých písmen

Psaní velkých písmen bývá v pravopise považováno za jednu z nejobtížnějších oblastí. Je to dáno mimo jiné tím, že nemá příliš logickou ani historickou oporu, pravopis se tu řídí spíše podle všeobecné dohody.

Pokračujte