PRAVIDLA – Zájmena

Zájmena jsou v pořadí třetím slovním druhem, kterému se budeme společně věnovat. Možná se vám zájmena zdají být složitá a náročná se vším tím dělením a kategoriemi, ale stačí si jen udělat jasno. Proto jsme pro vás připravili tento článek, který by vám měl pomoci se v tomto slovním druhu lépe vyznat.

Co jsou zájmena?

Zájmena (latinsky pronomina) jsou slova, která zastupují podstatná nebo přídavná jména. Odtud také pramení jejich název – dávají se za jména (ne že by se dávala v pořadí za podstatná nebo přídavná jména, ale používáme je místo příslušných jmen jako zástupce).

Lenka (podstatné jméno) si včera četla × Ona (zájmeno) si včera četla.

Další funkcí zájmen je ukazovat na osoby, zvířata a věci: ten muž, tamta slonice, tohle nádobí.

Zájmena = ohebný slovní druh

Zájmena (společně s podstatnými jmény, přídavnými jmény, zájmeny, číslovkami a slovesy) patří mezi tzv. ohebné slovní druhy. To znamená, že mění svůj tvar a přizpůsobují se tvarům okolních slov.

jsem se smál. × Smáli se mi. × Smála se tomu se mnou.

(stejné zájmeno „“ ve třech různých tvarech)

Druhy zájmen

Zájmena můžeme rozdělit do několika kategorií podle toho, jakou funkci zastávají a co vlastně vyjadřují. V tomto případě hovoříme o druzích zájmen. 

druhy zájmen

příklady

osobní

já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se

přivlastňovací

můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj

ukazovací

ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám

tázací

kdo, co, jaký, který, čí

vztažná

kdo, co, jaký, který, čí, jenž

neurčitá

někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen…

záporná

nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Mluvnické kategorie zájmen

U zájmen (stejně jako u jiných ohebných slovních druhů – podstatných jmen, přídavných jmen, číslovek a sloves) můžeme určovat tzv. mluvnické kategorie (někdy též používáme pojmenování mluvnické významy). Jedná o změny, které se se slovním druhem dějí při procesu skloňování. U zájmen určujeme následující: jmenný rod (životnost), číslo, pád vzor a druh. Nutno říci, že při určování kategorie rodu, čísla a pádu nám pomůže podstatné jméno, které se k zájmenu váže.

Rod (jmenný rod)

U zájmen rozlišujeme tří základní rody:

  • mužský rod – např.: náš svetr, jeho bratr, nějaký pes, on
  • ženský rod – např.: moje halenka, její bratr, žádná odpověď, ona
  • střední rod – např.: moje triko, jeho kolo, nějaké náměstí, ono

U všech zájmen ale jmenný rod určit nemůžeme. Existuje speciální skupina zájmen, u které není možné rod určit (tzv. bezrodá). Jedná se o zájmena , ty, my, vy, se. Více se o nich dočtete ve článku Zájmena bezrodá.

Číslo (jmenné číslo)

V českém jazyce rozlišujeme číslo jednotné a číslo množné, podle toho, v jakém počtu se skutečnost vyskytuje.

Číslo jednotné – označuje jednu skutečnost (osobu, zvíře, věc apod.).
Např.: moje tužka, náš pes, žádná odpověď

Číslo množné – označuje více skutečností (více osob, zvířat, věcí apod.).
Např.: tužky, naši psi, žádné odpovědi

Pád

Český jazyk rozlišuje 7 pádů. Pády jsou mluvnická kategorie, která dokáže vyjádřit vztahy jmen k dalším slovním druhům ve větě.

7 pádů pádová otázka příklad
1. pád (nominativ) Kdo? Co? můj svetr
2. pád (genitiv) (bez) Koho? Čeho? mého svetru
3. pád (dativ) (ke) Komu? Čemu? mému svetru
4. pád (akuzativ) (vidím) Koho? Co? můj svetr
5. pád (vokativ) oslovujeme, voláme
6. pád (lokál) O kom? Čem? mém svetru
7. pád (instrumentál) (s) Kým? Čím? mým svetrem

Vzor

Skloňování zájmen se na první pohled může zdát poměrně složité, ale po bližším prozkoumání tomu tak není. Zájmena můžeme rozdělit do třech větších skupin podle toho, k jakému typu skloňování náleží a podle jakého vzoru je můžeme skloňovat. Rozlišujeme následující typy skloňování:

  • Zájmenné skloňování – je takové, které používá vlastní (zájmenné) vzory: vzor ten (tvrdý vzor) a vzor náš (měkký vzor).
  • Adjektivní skloňování – to se řídí vzory přídavných jmen mladý (tvrdý vzor) a jarní (měkký vzor).
  • Nesklonná zájmena – některá zájmena skloňovat nelze a jsou tedy tzv. nesklonná.

Skloňování zájmen podle vzorů

skloňování vzor zájmena (příklady)

zájmenné

ten ten, tento, tenhle, onen, kdo, někdo, leckdo, ledakdo, kdosi, kdokoli, nikdo
náš náš, váš, co, jenž, něco, ledaco, lecco, ledaccos, cosi, cokoli, nic, on, všechen

adjektivní

mladý můj, tvůj, svůj, takový, týž, tentýž, sám, samý, jaký, který, každý, nijaký, žádný
jarní její, jejíž, čí, ničí, něčí

nesklonné

vztažná: jehož, jejichž

přivlastňovací: jeho, jejich

Zájmeno jenž

Zájmeno jenž je řazeno mezi zájmena vztažná. Na první pohled se nám může jeho použití zdát obtížné. Zájmeno jenž je ale velmi užitečným nástrojem, například při psaní slohové práce nebo souvislého písemného projevu; má totiž stejný význam jako zájmeno který, a proto je můžeme bez problému zaměnit a vyhnout se tak například opakování stejných slov. Tvary se liší s ohledem na rod a pád, proto je nutné použít správný tvar. Jak ho správně skloňovat najdete v naší Tabulce skloňování zájmena jenž.

Pošli tento příspěvek svému blízkému