Test – Historie a osobnosti české lingvistiky

Typ cvičení Kvíz / test

Dnes tu máme něco pro vysokoškoláky – test zaměřený na historii lingvistiky. Skvěle poslouží k přípravě na zkoušku k předmětům Úvodu do studia jazyka, Úvod do lingvistiky atp.

1. Ve kterém roce vznikla Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění?

a)
b)
c)

2. Kdo byl jejím prvním sekretářem?

a)
b)
c)

3. Kde sídlí Ústav pro jazyk český?

a)
b)
c)

4. Kdo byl prvním ředitelem Ústavu pro jazyk český?

a)
b)
c)

5. Ve kterém roce byl Ústav pro jazyk český začleněn do České akademie věd?

a)
b)
c)

6. Gramatika Josefa Dobrovského byla základem novodobé češtiny. Jaký je její název?

a)
b)
c)

7. Který z následujících lingvistů nebyl ředitelem Ústavu pro jazyk český?

a)
b)
c)

8. Kdo založil Pražský lingvistický kroužek?

a)
b)
c)

9. Ve kterém roce byl založen Pražský lingvistický kroužek?

a)
b)
c)

10. Který z následujících lingvistů byl ředitelem brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český?

a)
b)
c)

11. Kdo spolu s Bohuslavem Havránkem spolupracoval na vypracování Stručné mluvnice české?

a)
b)
c)

12. Který z následujících lingvistů se podílel na vypracování české ortoepické normy?

a)
b)
c)

13. Vilém Mathesius byl svým zaměřením

a)
b)
c)

14. Který z následujících lingvistů nevyučoval český jazyk na Univerzitě Karlově?

a)
b)
c)

15. Ve kterém roce byla provedena poslední kodifikace?

a)
b)
c)

16. Kdo je autorem Etymologického slovníku jazyka českého?

a)
b)
c)

17. Který z následujících lingvistů napsal dílo „U základů pražské lingvistické školy“?

a)
b)
c)

18. Který z následujících lingvistů byl zakladatelem a vedoucím fonetické laboratoře Ústavu pro jazyk český?

a)
b)
c)

19. Který z následujících lingvistů je svým působením spjat s Brnem?

a)
b)
c)

20. Od kterého roku je vydáván časopis Slovo a slovesnost?

a)
b)
c)


 

Test: Zuzana Černíková (Univerzita Hradec Králové)

Pošli tento příspěvek svému blízkému