Ostatní češtinářská pravidla

Tato sekce obsahuje užitečné články o méně známých češtinářských tématech - například jak se píše přímá řeč, jak je vhodné citovat, psaní vsuvek apod. Pokud nenajdete danou tematiku zpracovanou v klasických pravidlech, jistě bude zde.

Římské číslice v českém jazyce – PRAVIDLA

Nevíte si rady, za jakých podmínek používat římské číslice a jak je psát? Pravopisně vám to usnadní. V tomto článku se totiž dozvíte, jak se číslice píší, zda jejich použití podléhá nějakým pravidlům a ukážeme si i konkrétní příklady ve větách. Nakonec uvidíte, že to je hračka.

Pokračujte

PRAVIDLA – Druhy rýmů

Rozlišit druh rýmu je základním stavebním kamenem literární teorie. Ovšem mnohem lepší než se vzorce abab, aabb, abba a abcb naučit zpaměti, abyste jednotlivé druhy rýmu bezpečně rozpoznali,
 je naučit se tuto skupinu vzorečků i se vzorovými příklady básní.

Pokračujte

Archaismy, historismy a neologismy

Naše slovní zásoba je velmi bohatá a má mnoho členění. Z dobového hlediska, tedy z hlediska doby vzniku slov a přizpůsobování se potřebám užití, můžeme hovořit o archaismech, historismech a neologismech, případně navíc o módních slovech.

Pokračujte

Rozvrstvení národního jazyka

Jazyk je nástroj k myšlení a dorozumívání mezi lidmi. Udává se, že na světě je 4 000 až 5 000 jazyků (existují i jazyky, kterými mluví třeba jen 1 000 lidí). Tyto jazyky nazýváme přirozené, jelikož vznikaly po nějakou dobu v určitě skupině lidí.

Pokračujte