Římské číslice v českém jazyce – PRAVIDLA

Nevíte si rady, za jakých podmínek používat římské číslice a jak je psát? Pravopisně vám to usnadní. V tomto článku se totiž dozvíte, jak se číslice píší, zda jejich použití podléhá nějakým pravidlům a ukážeme si i konkrétní příklady ve větách. Nakonec uvidíte, že to je hračka.

Jak psát správně římské číslice?

Jediná pravopisná forma je napsaná velkými písmeny. A hned si ukážeme, jak se arabské číslice přepisují do římských. Od jedničky do desítky mají své specifické označení, poté už se kombinují podle následující ukázky:

arabská číslice římská číslice
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
50 L
100 C
500 D
1000 M

Číslice píšeme od nejvyšší hodnoty k té nejnižší. Tady je ukázaný princip:

MCL = 1150
CI = 101
MMXIX = 2019
CDLXXIX = 479

Menší číslice před tou větší znamená vždy odečet:

IX = 9
IV = 4

Existují pro zápis římských číslic nějaké pravidla?

  • Římská čísla se většinou kombinují ve trojici po stejných číslicích např. 3 = III.
  • Před vyšší číslicí se odečítá jen jedna římská číslice např. 9 = IX.
  • Když odečítáme římské číslice, používáme vždy pouze tyto: I, X, C.
  • Pokud odečítáme, vždy ten znak, který je nejblíže vyššímu řádu např. IV, IX, CD.
  • Pak je tu chyták: číslice 1 = I, se při odečítání většinou používá před číslem V a X. Takže rok 1999 se píše MCMXCIX, nikoliv MIM.
  • Jestliže je římská číslice řadová, píše se za ní tečka stejně, jako se píše u arabských číslic. Takže v praxi to pak vypadá takto: II. poschodí, I. odbočka.

Nyní si ukážeme pár příkladů římských číslic ve větě:

Tohle je už tvůj II. pokus! Koukej se snažit, nebo se neznám.
Víte, v jakém roce se Kateřina narodila? Bylo to přece v roce MCMXCIX. To bude jednou stát na fasádě jejího domu.
Karel chodí do IV. B, rozhodně ne do IX. A.

Zajímavost na závěr

Víte, jak vypadá mezi římskými číslicemi nula? Nijak, symbol nuly se mezi těmito číslicemi nenachází, což je pro počítání a matematiku dost nepraktické. Proto se už v 11. století začaly používat arabské číslice.

Autor/ka: Bc. Barbora Mikysková
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český
Pošli tento příspěvek svému blízkému