Zkratky v češtině – jaké jsou nejčastější?

U nás i ve světě existuje stovky iniciálových zkratek, které jsou tvořené z počátečních písmen názvů s více slovy. Některé zkratky už se dostaly tak do povědomí, že už přestáváme znát i její původní víceslovný název (např. ČEDOK – Československá cestovní a dopravní kancelář). Lidé je využívají stále více, doba se zrychluje, což ovlivňuje i naše užívání mateřského jazyka.

Názvy států a organizací

Zkracovat můžeme například víceslovné názvy států (ČR = Česká republika, SRN = Spolková republika Německo). Často se setkáme i v organizacích se zkratkami (DPMHK = Dopravní podnik města Hradec Králové, = finanční úřad, OKD = Ostravsko-karvinské doly, HN = Hospodářské noviny, = Naše řeč, ODS = Občanská demokratická strana, FN = Fakultní nemocnice, ČT = Česká televize, ČTK = Česká tisková kancelář).

Názvy vzdělávacích institucí

Často se se zkratkami setkáme ve vzdělávacích institucích. Ještě je nutné nezapomenout na to, že při zkratkách zpravidla neřešíme spojky a předložky (někde se ve zkratkách tedy zcela vypouští).

Příklady:

FF UK = Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
UHK = Univerzita Hradec Králové
UK = Univerzita Karlova
UJAK = Univerzita Jana Ámose Komenského
UTB = Univerzita Tomáše Bati
FAMU = Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění
SOŠ = střední odborná škola
SOU = střední odborné učiliště
= vysoká škola
VOŠ = vyšší odborná škola

Zkracovat můžeme i názvy konkrétních fakult:

PF = přírodovědná fakulta
FF = filozofická fakulta
PedF, PdF = pedagogická fakulta

Zkratky cizího původu v českém jazyce

Čtou se převážně stejně jako zkratky české. Setkat se s nimi můžeme často na internetu, kde se rychle šíří, ale rozšířené jsou i v běžném životě.

USA = United States of America
CD = Compact disc
DVD = Digital video disc
PC = Personal computer
NBA = National Basketball Association
SMS = Short Message Service
FB = Facebook

Více užívaných zkratek na internetu najdete v našem článku o zkratkách na Facebooku a dalších sociálních sítích.

Pošli tento příspěvek svému blízkému