PRAVIDLA – Odborný styl

Když se řekne odborný styl, obvykle si představíme styl pro odborníky, jinými slovy styl, kterému obyčejní (ne až tak vzdělaní) lidé zkrátka nebudou rozumět. Stává se, že někomu nabídneme odborný článek, který dotyčný okamžitě kategoricky odmítne s tím, že přeci nemůže číst něco takového, když není dostatečně vystudovaný.

To slovo odborný nás často děsí, ať už jsme vzdělaní jakkoli. Přitom odborný styl neobsahuje jen texty, kterým rozumíme méně než textům v cizím jazyce, některé takové texty můžeme naopak číst i čistě pro zábavu. Nevěříte? Ukážeme si…

K čemu odborný styl slouží?

Funkce odborného stylu je skutečně odborně-sdělná. Má tedy za úkol čtenáři něco vyložit, o něčem jej informovat, poučit. Jeho hlavní úlohou je tedy předání informací, ne ovšem úplně všech typů informací.

Když si přečtete v bulváru článek o tom, že opilá celebrita srazila po cestě domů pět chodců a dva medvědy, odborný styl to rozhodně není, přestože nemůžeme o takovém článku říci, že by žádné informace nepředával – naopak nám jich předává spoustu.

Odborný styl předává informace odbornějšího charakteru, pokud možno správné a fakticky přesné – je proto zvykem, že takové texty bývají doplněny o zdroje informací, aby byla jejich správnost patřičně doložena.

Odborným textem by tedy byl například článek o tom, že se na našem území vyskytl medvěd, který se zde už stovky let neobjevil – při čtení se navíc dozvíme všechny informace o tom, jak vypadal, kolik měřil, kolik takových druhů se vyskytuje na světě apod.

Jak by měl odborný styl vypadat?

Základními znaky takového stylu jsou věcná správnost a objektivita (případné zděšení nad medvědem bychom tedy v čistě odborném článku nalézt rozhodně neměli), úplnost, přesnost, přehlednost a především fakta. Typ odborných textů zpravidla vyhledáváme a čteme, abychom se dozvěděli něco konkrétního.

Odbornou knihu většinou neotevíráme ze zvědavosti jako noviny nebo časopisy. Neúčelně tedy na nějaký ten vyloženě odborný text narazíme jen zřídka, když například brouzdáme na internetu nebo si krátíme čas v knihovně – mnohem častěji se ale stává, že zhlédneme nějaký dokument v televizi.

Jazyk odborného stylu

Na zaměření stylu poukazuje i použitý jazyk, který by měl vypovídat o tom, že si autor text připravil a přemýšlel o něm. Dají se tedy očekávat složitější věty bez parazitních a výplňkových slov.

Správné je i použití příslušné terminologie (případně vysvětlení pojmů), které by nemusel znát úplně každý. Výjimkou nejsou ani citace. Slovní zásoba by měla být nezabarvená, aby si text zachoval určitou serióznost.

Které útvary do odborného stylu patří?

Odborný styl mimo jiné dělíme podle stupně odbornosti na vědecký a popularizační. Vědecký je určen spíše odborníkům, podává hlubší vědecké poznatky. Do takového textu patří větší koncentrace cizích slov a citací, přičemž vysvětlení nemusí být tak podrobné – tyto texty obvykle bývají zaměřené na určitou skupinu lidí, od níž se očekává jistá znalost příslušných termínů.

Na druhé straně popularizační formu můžeme číst pro zábavu – vědecké poznání by mělo být podáno srozumitelněji, dalo by se říci, že někdy i téměř beletristicky. Termínů se zde neužívá takové množství, a když už ano, jsou vysvětleny tak, aby je pochopil i laik.

Zjednodušeně řečeno vědecký odborný styl budeme hledat v odborných publikacích, zatímco popularizační se může objevit klidně v časopisech pro širokou veřejnost či na internetu.

Mezi útvary odborného stylu patří:

Autor/ka: Lenka Brabencová
Pošli tento příspěvek svému blízkému