Pravidla českého pravopisu

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaných slov po M a slov příbuzných je velká spousta. Ale není potřeba se bát, mnoho slov znáte a běžně používáte, jistě to pro vás nebude nic nového. S vyjmenovanými slovy po M se setkáváme ve škole, ale především v běžném životě, a proto jsme se je zde snažili blíže přestavit, abyste získali větší představu, co slova znamenají, kdy je použít a hlavně jaké y/i napsat.

Pokračujte

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po F

Ve své podstatě čeština vyjmenovaná slova po písmenu „f“ nemá, protože vyjmenovaná slova se týkají pouze psaní slov domácích. V češtině se nikdy v kořeni domácího slova „y/ý“ nepíše. Ve škole se ale vyjmenovaná slova po „f“ učí, a tak na ně nesmíme zapomenout ani my. 

Pokračujte

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L nejsou složitá, ale váže se k nim poměrně velké množství slov příbuzných. A abyste vždy jednoznačně poznali slova příbuzná, musíte dobře ovládat právě vyjmenovaná slova. V tomto článku se na to podíváme a uděláme si ve slovech pořádek.

Pokračujte

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova je nutné se naučit zpaměti. A to nejen proto, abychom věděli, kde máme napsat „y/ý“, ale také proto, abychom poznali tzv. slova příbuzná. To jsou výrazy, které mají stejný kořen slova jako slovo vyjmenované a nesou tudíž podobný význam, tzn. jsou významově i jazykově příbuzné.

Pokračujte

Mnemotechnické pomůcky v češtině

Mnemotechnické pomůcky jsou takové, které nám pomáhají zapamatovat si např. různá pravopisná pravidla. Občas si je lidé pamatují celý život, proto nám ulehčují užívání pravopisných pravidel. Určitě doporučujeme si některé mnemotechnické pomůcky osvojit…

Pokračujte

PRAVIDLA – Jak používat spřežky

Český jazyk patří mezi jedny z nejsložitějších na celém světě. Mimo jiné je to způsobeno i tím, že v češtině existuje spousta výjimek, nepřesných pravidel a možností chápat, a tím i následně psát jeden jev více způsoby.  Mezi tyto obtížnější jevy našeho jazyka patří i spřežky.

Pokračujte