Mnemotechnické pomůcky v češtině

Mnemotechnické pomůcky jsou takové, které nám pomáhají zapamatovat si např. různá pravopisná pravidla. Občas si je lidé pamatují celý život, proto nám ulehčují užívání pravopisných pravidel. Určitě doporučujeme si některé mnemotechnické pomůcky osvojit…

Jak vyzrát na češtinu

Začněme mnemotechnickými pomůckami pro nejmenší.

Tvrdé souhlásky

K zapamatování tvrdých souhlásek lze použít následující básničku:

Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny
na zdi visí hodiny,
stále stejně tam a sem
pokyvují kyvadlem.

Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny

tam se píše tvrdé y

Souhlásky obojetné

Velmi známá je tato slovní hříčka, která vám pomůže si zapamatovat souhlásky obojetné:

Befeleme pes se veze.

Psaní ú a ů

Co psaní ú a ů? Šikovní češtináři na tato nezvyklá písmena nezapomněli a připravili tuto pomůcku:

Dlouhé ú je na začátku, nezapomeň napsat čárku. 😉

Mě a mně

Psaní mě/mně je pro mnohé skutečně velkým oříškem. Existuje přitom jedna snadná pomůcka:

mne -> tebe
Příklad Můžeš se na mne spolehnout. To je pro mne?
mně -> tobě
Příklad To patří mně.
mě -> tě
Příklad Chytíš ?
mi -> ti
Příklad Zavolej mi.

Pokud vám tato pomůcka nevyhovuje, samozřejmě můžete určovat pády – 2. a 4. mě, 3. a 6. mně.

Ji a jí

Napsat ji nebo ? Tady můžete použít pomůcku tu (ji) a (jí). Stejnou pomůcku můžete použít i při psaní naši/naší nebo vaši/vaší.

Příklad:

Řekni (té) o tom. Zavolej mi ji (tu).

Koncovky slovesných tříd

Na zapamatování koncovek slovesných tříd je následující pomůcka:

Žene je bída

Znáte další mnemotechnické češtinářské pomůcky? Pochlubte se nám s nimi do komentářů.

Pošli tento příspěvek svému blízkému