PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L nejsou složitá, ale váže se k nim poměrně velké množství slov příbuzných. A abyste vždy jednoznačně poznali slova příbuzná, musíte dobře ovládat právě vyjmenovaná slova. V tomto článku se na to podíváme a uděláme si ve slovech pořádek.

Opět je potřeba si dát pozor na významy jednotlivých slov, které se mohou lišit i přesto, že slova znějí či vypadají podobně. Samotná vyjmenovaná slova jsou psána zeleně, slova příbuzná a významy slov jsou uvedeny vždy pod tím.

Přehled vyjmenovaných slov po L

SLYŠET

schopnost vnímat sluchem

slyšitelný, slyšitelnost, slýchat, slýchávat, nedoslýchavý, neslyšný

Zavolám ti později, přes ten hluk tě vůbec neslyším.
Na vlastní uši jsem to slyšela.
Už zase slyšíš trávu růst (používáno ve významu zveličovat něco)?

MLÝN

 • budova užívaná na rozemílání obilí
 • seskupení hráčů při hře ragby
 • společenská desková hra

mlýnský, mlynář, mlynářský, mlýnice

Výroba mouky začíná dovezením obilí do mlýna. Součástí každého správného mlýna je i mlýnské kolo.
Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě (pořekadlo užíváno ve smyslu: spravedlnost existuje a trestu se nikdo neubrání).
Přijde mi, jako bych bojoval s větrnými mlýny (užíváno ve smyslu marného úsilí o něco).

BLÝSKAT SE

 • přírodní jev doprovázející bouřku (objevují se blesky)
 • něco se blyští, třpytí, vydává lesk a záři
 • v přeneseném významu blýsknout se = pochlubit se něčím

blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se / blyštit se

Už zase bude bouřka, podívej, jak se venku blýská a hřmí.
Ten tvůj prsten se ale blyští.
Chtěla jsem se před ostatními blýsknout, a tak jsem upekla slaný koláč.

POLYKAT

 • vpravit něco do žaludku, spolknout
 • přeneseně: polykat slzy, pláč, slabiky na konci slova (nevyslovovat), kilometry (zdolávat)

polykací, zalykat se (dusit se, špatně dýchat např. smíchy, pláčem apod.)

Velká sousta se Pavlíkovi špatně polykají, musíš mu to nakrájet.
Bylo to tak dojemné, že jsem musela polykat slzy, abych se tam nerozplakala.
Vyslovuj pořádně a nepolykej slabiky na konci slova.

VZLYKAT

vzlyk, vzlykot, vzlyknout

Můj malý bráška celou noc bolestivě vzlykal.
V pokoji se rozléhal Magdin vzlykot, zažívala totiž nešťastnou lásku.

PLYNOUT

 • pomalu téci, míjet, utíkat (čas plyne)
 • plynule – nepřetržitě, bez přestávky
 • vyplývat z něčeho – mít v něčem původ
 • splývat – spojit se v jedno, sloučit se
 • oplývat – mít něčeho dost, hýřit (bohatstvím, nápady…)

plynulý, plynule, uplynout, rozplynout, rozplývat se, splynout, splývat, splynutí, oplývat, vyplývat, plyn, plynný, plynárna, plynojem, plynoměr, plynárenský

Ten čas ale neskutečně rychle plyne.
Líbí se mi, jak umíš plynule vyprávět.
Už ani nevím, jak to bylo, ty zážitky mi nějak splývají.
Jak to děláš, že pořád oplýváš humorem?
Z toho článku ale vyplývá něco úplně jiného, než mi tu říkáš.
Na pouti mi naši vždycky koupí balonek plněný plynem.

PLÝTVAT

zbytečně utrácet, mrhat něčím (opakem je slovo šetřit)

plýtvání

Neměl bys tou vodou tolik plýtvat, vypni ji.
Plýtvání zbytečně zatěžuje přírodu.

LYSÝ

 • holý, něco/někdo bez porostu (vlasů, vousů, chlupů, šupin, peří apod.)
 • lyska – vodní pták v černou lysinou nad zobákem
 • lysina – místo lysé nebo porostlé světlou srstí

lyska, lysina, Lysá

Můj dědeček byl poměrně brzo úplně lysý.
Líbí se mi koně, kteří mají bílou lysinku.
Lyska černá je druh ptáka, který se vyskytuje i u nás v ČR.

LÝTKO

sval na noze (zadní část bérce)

lýtkový

Musím více posilovat, chtěl bych mít svalnatější lýtko.
Na lyžích jsem si zlomil lýtkovou kost.

LÝKO

 • součást stromů rozvádějící živiny (pod kůrou)
 • lýkovec – jedovatý keř s červenými bobulemi
 • lýkožrout – malý brouk poškozující lýko stromů

lýkový, lýčí, lýčený, lýkovec, lýkožrout

K Vánocům jsem si vyhlédla krásnou kabelku z lýka.
Lýkovec jedovatý je opadavý keř.
Celý náš les byl napaden lýkožroutem.

LYŽE

sportovní náčiní určené k pohybu na sněhu nebo vodě

lyžovat, lyžování, lyžařský, lyžař, lyžařka

V televizi pravidelně sleduji skoky na lyžích.
V sedmé třídě vás čeká lyžařský výcvik.
Vloni jsem si na lyžích zlomil ruku a od té doby nenávidím lyžování.

PELYNĚK

hořká, ale léčivá bylina se žlutými květy

pelyňkový

Tohle jíst nebudu, vždyť je to hořké jako pelyněk.
Celý den mě pobolívá břicho, asi si uvařím pelyňkový čaj.

PLYŠ

příjemná tkanina

plyšový

Chtěli bychom si do nového bytu pořídit gauč z plyše, je moc příjemný.
Marek mi na střelnici na pouti vystřelil obrovského plyšového medvěda.

SLYNOUT

zastaralý výraz pro spojení „být proslulý/známý“

Bájní hrdinové slynuli statečností a udatností.
Etiopie slyne kvalitou své kávy.

PLYTKÝ

zastaralé označení pro něco povrchního, bezvýznamného (plytká zábava, divadelní hra) nebo mělkého (plytká řeka, plytká mísa apod.)

plytce, plytkost

Měli byste dělat něco smysluplného, to, co děláte, mi přijde jako velmi plytká zábava.
V některých místech je naše řeka poměrně plytká.

VLYS

ozdobný pruh na stěně stavby

vlysový

Okolo původních dveří byl nalezen zdobný vlys.

Přehled vyjmenovaných slov po L (tabulka)

vyjmenované slovo příbuzná slova význam příklad
slyšet slyšitelný, slyšitelnost, slýchat, slýchávat, nedoslýchavý, neslyšný

schopnost vnímat sluchem

Na vlastní uši jsem to slyšela.
mlýn mlýnský, mlynář, mlynářský, mlýnice budova užívaná na rozemílání obilí, 

seskupení hráčů při hře ragby, 

společenská desková hra

Součástí každého správného mlýna je i mlýnské kolo.
blýskat se blýsknout se, zablýsknout se, blýskavice, blýskavý, blyštět se / blyštit se přírodní jev doprovázející bouřku – objevují se blesky,

něco se blyští, třpytí, vydává lesk a záři, v přeneseném významu blýsknout se = pochlubit se něčím

Už zase bude bouřka, podívej, jak se venku blýská a hřmí.

Ten tvůj prsten se ale blyští.

polykat polykací, zalykat se vpravit něco do žaludku, spolknout, přeneseně: polykat slzy, pláč, slabiky na konci slova (nevyslovovat), kilometry (zdolávat) Bylo to tak dojemné, že jsem musela polykat slzy, abych se tam nerozplakala.
vzlykat vzlyk, vzlykot, vzlyknout naříkat, plakat Můj malý bráška celou noc bolestivě vzlykal.
plynout plynulý, plynule, uplynout, rozplynout, rozplývat se, splynout, splývat, splynutí, oplývat, vyplývat, plyn, plynný, plynárna, plynojem, plynoměr, plynárenský pomalu téci, míjet, utíkat Ten čas ale neskutečně rychle plyne.
plýtvat plýtvání zbytečně utrácet, mrhat něčím Plýtvání zbytečně zatěžuje přírodu.
lysý lyska, lysina, Lysá něco/někdo bez porostu (vlasů, vousů, chlupů, šupin, peří apod.) Můj dědeček byl poměrně brzo úplně lysý.
lýtko lýtkový sval na noze (zadní část bérce) Na lyžích jsem si zlomil lýtkovou kost.
lýko lýkový, lýčí, lýčený, lýkovec, lýkožrout součást stromů rozvádějící živiny (pod kůrou) K Vánocům jsem si vyhlédla krásnou kabelku z lýka.
lyže lyžovat, lyžování, lyžařský, lyžař, lyžařka sportovní náčiní určené k pohybu na sněhu nebo vodě V televizi pravidelně sleduji skoky na lyžích.
pelyněk pelyňkový hořká, ale léčivá bylina se žlutými květy Tohle jíst nebudu, vždyť je to hořké jako pelyněk.
plyš plyšový příjemná tkanina Marek mi na střelnici na pouti vystřelil obrovského plyšového medvěda.
slynout být proslulý/známý Bájní hrdinové slynuli statečností a udatností.
plytký plytce, plytkost něco povrchního, bezvýznamného (plytká zábava, divadelní hra) nebo mělkého (plytká řeka, plytká mísa apod.) Měli byste dělat něco smysluplného, to, co děláte, mi přijde jako velmi plytká zábava.
vlys vlysový ozdobný pruh na stěně stavby Okolo původních dveří byl nalezen zdobný vlys.

Stáhnout tabulku v *pdf (vhodné pro tisk)

Vlastní jména u vyjmenovaných slov po L

 • VOLYNĚ – město v Jihočeském kraji
 • LYSÁ NAD LABEM – město ve Středočeském kraji
 • LYSÁ HORA – nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd

Problematická slova

I u vyjmenovaných slov po L si musíte dát pozor na slova, která vás mohou velmi snadno zmást. A to nejčastěji proto, že znějí nebo se píší podobně jako slovo vyjmenované nebo příbuzné, ale nesou zcela jiný význam a nemají žádnou souvislost.

vyjmenované/příbuzné slovo

slovo nepatřící do vyjmenovaných/příbuzných

více informací

lyže (sportovní pomůcka k lyžování) líže (otírá jazykem – od slovesa lízat) lyže × líže
blýská se (objevují se blesky) blízká (nedaleká, málo vzdálená) blýská se × blízká
lýčí (lýko pod kůrou stromů) líčí (3. os. j. č. líčit se – malovat si tvář líčidly; popisovat – slohový útvar líčení) lýčí × líčí
lýčený (vyrobený z lýka) líčený (předstíraný zájem) lýčený × líčený
lyska (lysina, lysé/holé místo nebo druh vodního ptáka) líska (keř plodící oříšky nebo nízká bedýnka) lyska × líska
ližiny (lišty na střeše automobilu – nosič na kola, lyže) lyžiny × ližiny

Pravopisná cvičení – vyjmenovaná slova po L

Nejlépe si vyjmenovaná slova osvojíte, když je budete neustále procvičovat všemi možnými způsoby – kartičky, diktáty, pravopisná cvičení, vypisovat si je, spojovat vyjmenovaná a příbuzná slova atp. Na Pravopisně.cz máme kategorii vyjmenovaných slov po L, kde můžete procvičovat. Jestli se vám nechce hledat, tak k procvičení doporučujeme třeba tato cvičení:

Pošli tento příspěvek svému blízkému