Skladba vět - testy

Test – Najdi podmět ve větě (10)

16. 12. 2014

Větná skladba je ta část češtiny, která není úplně oblíbená. Ovšem není vůbec obtížná, jen je potřeba postupovat po jistých krocích; k prvním patří najít podmět a přísudek.

Pokračujte