Skladba vět - testy

Jak v češtině tvoříme věty? Jak se rozlišují jejich druhy? Jaké větné členy používáme (základní a rozvíjející)? Umíte je určovat? Tato sekce je zaměřená čistě na skladbu českých vět, kterou si zde také můžete procvičit v on-line testech.

Určování druhů vedlejších vět 14 – TEST (10)

10. 07. 2018

Přinášíme vám další ze série testů k procvičování vedlejších vět. Ty nejsou zrovna oblíbeným učivem, pro žáky a studenty základních a středních škol občas představují určitou dávku obav. Právě kvůli složitosti látky jsme na pravopisně.cz připravili sérii testů na určování druhů vedlejších vět, pomocí kterých se na test či písemku připravíte rychle a snadno. Test obsahuje i řešení.

Pokračujte

Určování druhů vedlejších vět 13 (10) – TEST

4. 07. 2018

Srdečně vás zveme k velmi zajímavé činnosti – procvičit si druhy vedlejších vět. Stačí vám k tomu 5 minut a znalost druhů vedlejších vět. 🙂 V tomto cvičení naleznete deset úloh, vaším úkolem je určit správně druh označené vedlejší věty v souvětí.

Pokračujte

Určování druhů vedlejších vět 12 (10) – TEST

26. 06. 2018

Kdybychom udělali analýzu hledanosti, tak na prvních příčkách budou určitě vedlejší věty. Tato látka není příliš oblíbená, učit se začíná od 7. třídy základní školy a provázet vás bude i na střední školy, učiliště i gymnázia.

Pokračujte

Hledání číslovky ve větě – PRAVOCVIKO (12)

18. 04. 2017

Číslovky označují množství, počet, pořadí apod. Jsou plnovýznamovým slovním druhem a skloňují se podle vzorů podstatných nebo přídavných jmen či zájmen. Číslovky dělíme na určité a neurčité. Najdete je v tomto cvičení všechny? 🙂

Pokračujte

Hledání doplňku ve větě – PRAVOCVIKO (10)

18. 04. 2017

Doplněk paří mezi rozvíjející větné členy a vztahuje se ke dvěma členům (slovesu a jednomu dalšímu členu). Doplněk může být shodný či neshodný, dále ho můžeme rozdělit na holý, rozvitý a několikanásobný. Ptáme se na něj otázkami Jaký? Jak? V tomto cvičení je úkolem najít ve větách právě doplněk. 🙂

Pokračujte