PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P se vám budou určitě líbit. Jsou totiž poměrně chudá na výskyt příbuzných slov, takže není tak složité se je naučit. Navíc jsou složena z celkem běžně užívaných slov, takže je možné, že už je dávno znáte.

Připravili jsme souhrn vyjmenovaných slov po P; jednotlivá vyjmenovaná slova jsou označena zeleně, pod nimi je vždy význam slova a výčet slov příbuzných. Tento článek může sloužit k domácímu procvičení i pro učitele, kteří mohou využít přehlednou tabulku ke stažení.

Přehled vyjmenovaných slov po P

PÝCHA

lidská vlastnost – povýšenost, samolibost, nadřazenost, domýšlivost či hrdost (být na někoho pyšný)

pyšný, pyšnit se, zpychnout, přepych, přepychový, pýchavka

Jsem na tebe strašně pyšný za to, co jsi dokázal.
Líbí se ti pohádka s názvem Pyšná princezna?
Mají vážně přepychové bydlení, vypadá to tam jako na zámku.

PYTEL

obal na materiál (sypký nebo kusy) z pytloviny

 • pytlák – někdo, kdo loví zvěř bez dovolení/oprávnění (a v pytli ji odnáší)

pytlík, pytlový, pytlovina, pytlák, pytlačit, pytlácký

Přivezli nám pytel plný brambor.
V lese nám řádí pytlák, všude jsou nastraženy pytlácké pasti.

PYSK

hovorově ret (ohrnovat pysk), u zvířat část tlamy kryjící čelist/zuby, odborné názvy: anatomie (stydký pysk) či botanika (část květu)

 • ptakopysk – zvíře s velkým zobákem žijící v Austrálii

pyskatý, ptakopysk

Mám od té rány napuchlou celou pusu, místo rtu mám obrovský pysk.
Při frkání koně obrací pysky a ukazují zuby.
Ptakopysk je savec, ale přesto klade vejce.

NETOPÝR

létající savec

netopýří

Netopýři jsou aktivní především v noci.
Lidé mohou pomoci ohroženým netopýrům zhotovením netopýří budky na zahradě.

SLEPÝŠ

beznohá ještěrka podobná hadovi

Slepýš se vyskytuje především v lesích a na pasekách či loukách.

PYL

jemný prášek z rostlin, díky kterému může dojít k rozmnožování rostlin

pylový, opylovat

Včely přenášejí pyl tím, že létají z květiny na květinu.
Markéta má pylovou alergii, a proto každé jaro smrká a kýchá.

KOPYTO

obal/pouzdro chránící konce prstů některých živočichů (kopytníků); v přeneseném významu: roznést někoho na kopytech (někoho zničit, porazit), případně něco tupého

 • sudokopytník/lichokopytník – savec se sudým/lichým počtem prstů (s kopyty)
 • kopytník – bylina, rostlina

kopýtko, sudokopytník, lichokopytník, kopytník, kopytnatý

Zdravá kopyta jsou pro koně nesmírně důležitá.
Ořež si tu tužku, vždyť to máš tupé jako kopyto.
Žirafa je řazena mezi sudokopytníky, nosorožec patří naopak mezi lichokopytníky.

KLOPÝTAT

zakopávat (o překážky, o kameny, o kořeny), potácet se

klopýtnout, klopýtavý

Pozor, ať neklopýtneš, je tu špatná cesta.
Vždycky jsem ho poznala díky jeho klopýtavé chůzi už z dálky.

TŘPYTIT SE

lesknout se, blyštit se (šperk, drahokam, hvězdy apod.)

  • třpytka – třpytivá rybářská nástraha pro lov ryb

třpytivý, třpytka, třpyt, třpytivost, zatřpytit se

Včera v noci bylo jasno, hvězdy se úplně třpytily.
Tvá návnada se zatřpytila.
Náš dědeček si vyráběl nástrahy a třpytky na rybaření vždycky sám.

ZPYTOVAT

zkoumat svůj život, přemýšlet o své vině (zpytovat svědomí)

 • jazykozpyt – zastaralý výraz pro jazykovědu (vědu o jazyce)
 • nevyzpytatelný – záhadný, nelze ho předvídat, nevypočitatelný

jazykozpyt, nevyzpytatelný

Měl bys zpytovat svědomí po tom, co jsi udělal.
Ondra je neskutečně nevyzpytatelný člověk, nikdy nevíš, co ho napadne.

PYKAT

trpět, nést za něco trest (pykat za svůj čin)

odpykat

Budeš pykat za to, cos mi udělal.
Vězeň si odpykává svůj dvouletý trest ve věznici Pankrác.

PÝR

tráva, plevel

Pole za lesem je celé zarostlé pýrem.

PÝŘÍ

chmýří

Prázdniny mám spojené s jemným pýřím pampelišky, které poletuje všude kolem.

PÝŘIT SE

červenat se (studem, rozpaky), rudnout

zapýřit se, pýřivý, čepýřit se

Pochválili ho, až se zapýřil studem.

PYJ

výraz pro mužský (samčí) pohlavní orgán, úd

Pyj má i mnoho druhů hadů a ptáků.

Přehled vyjmenovaných slov po P (tabulka)

Vyjmenované slovo Příbuzná slova Význam Příklad
pýcha pyšný, pyšnit se, zpychnout, přepych, přepychový, pýchavka lidská vlastnost – povýšenost, samolibost, nadřazenost, domýšlivost či hrdost Jsem na tebe strašně pyšný za to, co jsi dokázal.
pytel pytlík, pytlový, pytlovina, pytlák, pytlačit, pytlácký obal na materiál (sypký nebo kusy) z pytloviny Přivezli nám pytel plný brambor.
pysk pyskatý, ptakopysk hovorově ret (ohrnovat pysk), u zvířat část tlamy kryjící čelist/zuby Mám od té rány napuchlou celou pusu, místo rtu mám obrovský pysk.
netopýr netopýří létající savec Netopýři jsou aktivní především v noci.
slepýš beznohá ještěrka podobná hadovi Slepýš se vyskytuje především v lesích a na pasekách či loukách.
pyl pylový, opylovat jemný prášek z rostlin Včely přenášejí pyl tím, že přelétají z květiny na květinu.
kopyto kopýtko, sudokopytník, lichokopytník, kopytník, kopytnatý obal/pouzdro chránící konce prstů některých živočichů (kopytníků) Zdravá kopyta jsou pro koně nesmírně důležitá.
klopýtat klopýtnout, klopýtavý zakopávat (o překážky, o kameny, o kořeny), potácet se Pozor, ať neklopýtneš, je tu špatná cesta.
třpytit se třpytivý, třpytka, třpyt, třpytivost, zatřpytit se lesknout se, blyštit se (šperk, drahokam, hvězdy apod.) Ten tvůj nový šperk se ale třpytí.
zpytovat jazykozpyt, nevyzpytatelný zkoumat svůj život, přemýšlet o své vině (zpytovat svědomí) Měl bys zpytovat svědomí po tom, co jsi udělal.
pykat odpykat trpět, nést za něco trest (pykat za svůj čin) Vězeň si odpykává svůj dvouletý trest ve věznici Pankrác.
pýr tráva, plevel Pole za lesem je celé zarostlé pýrem.
pýří chmýří Prázdniny mám spojené s jemným pýřím pampelišky.
pyj mužský (samčí) pohlavní orgán, úd Pyj má i mnoho druhů hadů a ptáků.

Stáhnout tabulku v *pdf (vhodné pro tisk)

Vlastní jména u vyjmenovaných slov po P

 • CHROPYNĚ – město ve Zlínském kraji
 • PYŠELY – město ve Středočeském kraji
 • PŘEPYCHY – město v Královéhradeckém kraji
 • SOLOPYSKY – vesnice ve Středočeském kraji
 • SPYTIHNĚV – mužské jméno, český kníže z rodu Přemyslovců

Problematická slova

K vyjmenovaným slovům po P se sice neváže příliš slov příbuzných, za to nás ale mohou potrápit některé problematické tvary. Vyjmenovaná slova po P jsou zákeřná v tom, že vypadají nebo znějí téměř podobně jako jiná slova, která ovšem vyjmenovaná nejsou, a proto u nich píšeme i/í. Pokud se ale naučíte rozlišovat jednotlivé významy slov, jistě už nebudete mít s pravopisem těchto slov problém. A abychom vám s tím pomohli, sestavili jsme přehlednou tabulku právě s těmito problematickými tvary.

Vyjmenované/příbuzné slovo Slovo nepatřící do vyjmenovaných/ příbuzných Více informací
slepýš (beznohá ještěrka podobná hadovi) slepíš (tvar od slovesa slepit) slepýš × slepíš
pýcha (hrdost, povýšenost) píchá (tvar od slovesa píchat) pýcha × píchá
pýchavka (jedlá houba) pýchavka × píchavka
pykat (nést za něco trest) pikat (při hře na pikanou) pykat × pikat
pyl (prášek v rostlinách) pil (tvar od slovesa pít – přijímat tekutinu) pyl × pil
pyj (mužský pohlavní orgán) pij (rozkazovací způsob od slovesa pít – přijímat tekutinu) pyj × pij

Pravopisná cvičení – vyjmenovaná slova po P

Abyste své znalosti vyjmenovaných slov udrželi, tak je vhodné je neustále procvičovat všemi možnými způsoby – kartičky, doplňovačky, diktáty, pravopisná cvičení, spojovačky a další. Jestli nechcete chodit do knihovny a hledat všechny možné typy, tak pro vás máme sekci vyjmenovaných slov po P, kde můžete procvičovat on-line.

Dále jsme pro vás vybrali několik zajímavých cvičení právě z této sekce:

Pošli tento příspěvek svému blízkému