Jak správně psát závorky – PRAVIDLA

Následující článek vám ukáže, jak správně užívat závorky. To se může hodit zejména ve slohových cvičeních, ale i v běžné písemné komunikaci. Nejčastěji se používají pro oddělení větných či nevětných výrazů, které jsou do výpovědi volně vloženy.

Typy závorek

V českém jazykovém systému existuje několik typů závorek. Nejběžněji používané jsou tzv. kulaté „( )“, druhou variantou mohou být hranaté „[ ]“, příp. složené „{ }“. Existují také závorky ostré „< >“, anebo se k oddělení slov mohou používat lomítka „/ /“, v běžných textech se však jejich užívání příliš nedoporučuje.

Kulaté závorky

S kulatými závorkami se setkáváme denně, patří mezi nejběžnější a nejvíce využívaný typ závorek. Výraz zapsaný mezi nimi se mezerami neodděluje, na rozdíl od okolního textu. Ten je vždy mezerou oddělen z obou stran. Kulaté závorky „( )“ najdete na české i anglické klávesnici.

Hranaté závorky

Hranaté závorky se používají nejčastěji k upřesnění výslovnosti. Často se s nimi můžete setkat v učebnicích cizích jazyků. Mezi nimi bývá napsán fonetický přepis. Napsat je můžeme několika způsoby: na počítačích s operačním systémem Windows pomocí zkratek Alt + 91 (levá hranatá závorka) a Alt + 93 (pravá hranatá závorka), na počítačích s operačním systémem Mac OS X je součástí klávesnice, stačí stisknout pouze Alt + příslušnou klávesu se znakem hranaté závorky.

Pokud potřebujeme vložit do závorek ještě další výraz v závorce, bývá doporučeno zvolit jiný typ. Není to však povinné. Obvyklejší variantou však bývá užití pomlček či čárek.

1) Lukáš spal v Hradci (kde bydlí jeho babička, protože ho Petr [jeho nejlepší kamarád] zapomněl vyzvednout.)
2) Lukáš spal v Hradci (kde bydlí jeho babička, protože ho Petr – jeho nejlepší kamarád – zapomněl vyzvednout.)
3) Lukáš spal v Hradci (kde bydlí jeho babička, protože ho Petr, jeho nejlepší kamarád, zapomněl vyzvednout.)

Závorky lze také využít pro genderově korektní vyjádření. Častěji se však v těchto případech užívá lomítko.

Dopis poslal(a)…

V právnických a podobných textech se může do závorek dávat číslo odstavce (3). Při odkazování na tyto odstavce se však zpravidla vypouštějí.

§ 20 odst. 3 písm. b) zákona č. 121/2000 Sb.

Autor/ka: Lukáš Foff
Pošli tento příspěvek svému blízkému